OKLESEN5

Osmrtnice in zahvale

"Ko življenje tone v noč, še žarek upanja išče pot, ostala pa je bolečina in tiha solza večnega spomina. "

V sredo 13. novembra 2019, smo se poslovili od našega dragega JOŽETA MEŽNARJA iz Velikega Orehka 4 pri Stopičah. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje, denarno pomoč in svete maše. Zahvala župniku Tadeju Kersniču za lepo opravljen pogrebni obred, Pogrebni službi Novak iz Žužemberka za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke in sosedu Juretu Murnu za ganljive besede slovesa ter Društvu upokojencev Stopiče. Zelo ga bomo pogrešali.
Žalujoči: žena Marija ter sinova Jože in Janez z družinama.

29. novembra mineva tri leta, odkar nas je po hudi bolezni zapustil naš dragi mož, oče in dedek PETER PEŠEC iz Apnenika pri Boštanju.
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in ga imate v lepem spominu.
Vsi tvoji te zelo pogrešamo.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu zapustil naš dragi mož, oče in ata IVAN HUMAR, Vrh 24, Šentrupert.
Od pokojnika se bomo poslovili v torek, 19. novembra 2019, ob 15.30 uri na pokopališču v Šentrupertu.
Žara pokojnega bo na dan pogreba, od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Z bolečino v srcu sporočajo žalostno vest, da jih je v 49. letu starosti zapustila draga hči, sestra, teta in nečakinja ZDENKA GLIHA, Gornji Vrh 7, Primskovo na Dolenjskem. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili v ponedeljek, 18. novembra 2019, ob 15.00 uri na pokopališču Primskovo na Dolenjskem. Žara drage pokojne bo na dan pogreba, od 9.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njeni.

»Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je ....«
V torek, 12. novembra 2019, smo se na pokopališču v Mirni Peči poslovili od naše drage SLOBODANKE KOŽELJ, Vihre 8, Mirna Peč.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vsak objem, tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče in maše.
Hvala gospodu župniku Janezu in duhovniku Frančišku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke ter Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba.
Hvala vsem, ki ste se poklonili naši mami, jo pospremili na zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

Vsem sorodnikom, prijateljem in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 91. letu starosti zapustila naša draga ANA TURK, rojena ŠKRBEC, Velike Brusnice 64, zadnja leta stanujoča v Vinji vasi pri družini Kastelic.
Pogreb drage pokojnice bo v soboto, 16. novembra 2019, ob 14.00 uri na pokopališču v Velikih Brusnicah.
Žara pokojne bo na dan pogreba, od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njeni.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 79. letu starosti zapustil naš dragi JANEZ NOVAK, Škrile 2, Dolenjske Toplice.
Od pokojnika se bomo poslovili v soboto, 16. novembra 2019, ob 15.00 uri na pokopališču v Dolenjskih Toplicah.
Žara pokojnega, bo na dan pogreba, od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njegovi.

»Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je....«
V torek, 5. novembra 2019, smo se na šmihelskem pokopališču poslovili od naše drage JOŽEFE POLJANEC iz Šmihela 82.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vsak stisk rok, tolažilne besede, denarno pomoč in podarjene svete maše.
Hvala pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, župniku Igorju Stepanu za opravljen obred, Pogrebni službi Oklešen in Komunali Novo mesto za organizacijo pogreba ter osebju Splošne bolnišnice Novo mesto.
Hvala vsem, ki ste se poklonili naši mami in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

V 72. letu starosti nas je nepričakovano in prerano zapustila naša draga mamica, stara mama, sestra, tašča in botra STANISLAVA VODOPIVEC, rojena NEČEMER iz Roj 15 pri Šentjerneju.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za tolažilne besede, izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in Svete maše.
Zahvaljujemo se za nesebično pomoč prvim posredovalcem pri nudenju prve pomoči, gospodu župniku za opravljen obred, pevcem Šentjernejskega okteta in Pogrebni službi Blatnik za lepo organizirano pogrebno slovesnost.
Mami, za vedno boš ostala v naših srcih.
Žalujoči: otroci Marko, Alenka in Metka z družinami.

»Je čas, ki da, je čas, ki vzame, pravijo, je čas, ki celi rane, in je čas, ki nikdar ne mine, ko zasanjaš se v spomine.«
Zahvaljujemo se vsem, ki ste kakorkoli pomagali, nas tolažili ob naši nenadni izgubi naše drage žene, mamice in snahe MELANIE VENTURE DE TURK, ki jo bomo zelo pogrešali.
Iskrena hvala.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi