OKLESEN3

Osmrtnice in zahvale

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno, da nas je v 85. letu starosti zapustila naša draga mama, babica, prababica, sestra, teta, sestrična in dobra soseda ALOJZIJA LAVRIHA,
Grm 1, Trebnje, dolgoletna mežnarica Svete Marjete na Grmu.
Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 18. julija 2018, ob 16.00 uri na pokopališču Grm.
Pokojna leži v tamkajšnji poslovili vežici.
Žalujoči: vsi njeni!

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti, zapustila naša draga MARIJA MILENA SAJE, Veliki Kal 5, Mirna Peč.
Pogreb pokojnice bo v sredo, 18. julija 2018, ob 16.00 uri, na pokopališču Mirna Peč.
Pokojna bo na dan pogreba, od 11.00 ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njeni.

V globoki žalosti sporočamo vest, da nas je v 96. letu starosti za vedno zapustila in odšla k Bogu po zasluženo plačilo, naša draga MARIJA BOŽIČ, po domače PUNCARJEVA MICKA iz Velikega Orehka 20. Od nje se bomo poslovili v torek, 17. julija 2018, ob 16.00 uri, na pokopališču Mali Orehek. Pokojna bo ležala na dan pogreba, od 9.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: Vsi njeni.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 63. letu starosti zapustila naša draga MARIJA ERMAN,
Hacquetova ulica 7, Ljubljana.
Pogreb drage pokojnice bo v torek, 17. julija 2018, ob 17.00 uri na pokopališči Šentjanž.
Žara pokojne bo na dan pogreba od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: vsi njeni.

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustila naša draga mama, stara mama, prababica, tašča, teta, sestrična, botra in dobra soseda JOŽEFA TOMAŽIN roj. Selak iz Smednika 11 pri Raki. Pogreb drage pokojnice bo v torek, 17. julija 2018, ob 16.00 uri na pokopališču Raka. Žara pokojnice bo v ponedeljek, 16. julija 2018, od 17.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: Vsi njeni!

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 67. letu starosti zapustil naš dragi JOŽE FINK, Sela pri Dolenjskih Toplicah 23.
Pogreb pokojnika bo v torek, 17. julija 2018, ob 15.00 uri na pokopališču Dolenjske Toplice.
Žara pokojnega, bo na dan pogreba, od 11.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Ob boleči izgubi drage mame, babice, prababice ter dobre sosede MARICE REMAR, Veliki Cirnik 25, Šentjanž, se iz srca zahvaljujemo vsem ožjim sorodnikom za pomoč pri negi, iskrena hvala zdravstvenemu osebju za oskrbo in priporočila ter vsem, ki ste jo obiskovali na domu. Zahvaljujemo se sesosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za vsak stisk rok, izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, ostale darove in svete maše. Gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, pogrebni službi Novak Sašo in Mateja za izvedbo obrednih del, govornicama Renati in hčeri Marici za ganljive besede slovesa ter vsem, ki ste našo dobro mamo pospremili na zadnjo pot. Ohranili jo bomo v lepem spominu, hvala, da nam je bilo dano živeti s tabo.
Žalujoči: Vsi njeni.

......kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč nekje je......

V 72. letu starosti nas je nepričakovano, mnogo prezgodaj in brez slovesa zapustila naša draga žena, mami in mama FRANČIŠKA KASTELIC iz Dolža, Šolska cesta 27.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih, nam izrazili sožalje in mami v spomin poklonili cvetje, sveče, sv. maše in denarne prispevke.
Posebna zahvala reševalcem nujne medicinske pomoči Splošne bolnišnice Novo mesto, ki so storilo vse, da bi našo drago mamo ohranili pri življenju. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Za lepo opravljeno pogrebno slovesnost hvala pogrebni službi Olešen, g. župniku, govornicama Mariji Može Šeničar in Anici Kobe za ganljive besede slovesa, Zali Kovačič za organizacijo molitev, zastavonošama Društva upokojencev Stopiče in Društva delovnih invalidov Novo mesto, pevcem za občuteno zapete pesmi in izvajalcu Tišine.
Žalujoči: vsi njeni.

V 72. letu starosti nas je zapustil naš dragi ALOJZIJ JURAK iz Dolenjih Kamenc 71, Novo mesto.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.
Hvala pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, gasilcem PGD Dolenjih Kamenc, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine ter gospodu župniku za lepo opravljen obred.
Zahvaljujemo se tudi Splošni bolnišnici Novo mesto, posebno kardiološkemu oddelku intenzivne nege ter oddelku diabetologije za vso skrb in nego, ki so jo nudili pokojnemu v času njegove bolezni.
Hvala vsem, ki ste našega očeta in ata imeli radi in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: Vsi njegovi.

V petek, 29. junija, smo se na pokopališču Tržišče, poslovili od našega dragega VIKTORJA MAJCNA iz Malkovca 2a.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za vsak stisk rok, tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Iskrena hvala pevcem za zapete žalostinke, govornici za ganljive besede slovesa ter pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba ter vsem, ki ste našega Viktorja pospremili na zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

»Nekje na Dolenjskem so kraji, hiša, vinograd, košček polja...
Tam so meseci sami maji, tam sem nekoč bil doma.« (T. Pavček)
V 77. letu starosti nas je nepričakovano in prezgodaj zapustil naš dragi mož, oče in dedi JOŽE ŽAGAR iz Jagodnika 2 pri Trebelnem.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih, nam izrazili sožalje in očetu v spomin poklonili cvetje, sveče, sv. maše in namenili denar za dobrodelne namene. Posebna zahvala osebju kirurškega oddelka novomeške bolnišnice, ki je storilo vse, da bi našega dragega očeta ohranilo pri življenju. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Za lepo opravljeno pogrebno slovesnost hvala pogrebni službi Blatnik, g. župniku, govorniku Martinu Luzarju za ganljive besede slovesa in pevcem za občuteno zapete pesmi.
Žalujoči: žena Tončka, otroci Jožica, Tone, Tomaž, Boštjan in Branko z družinami.

pogrebna sluzba novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi