OKLESEN3

Osmrtnice in zahvale

»Ugasnila je luč življenja in se prižgala luč spomina, ko ostaja v srcu tiha skrita bolečina..., za tabo draga mama, ostaja praznina in bolečina.«

V torek, 20. avgusta 2019, smo se na šentjernejskem pokopališču poslovili od naše drage mama ALOJZIJE ŠKERBEC.
Vsem, ki so te imeli radi, se prišli poklonit, nam sočutno stisnit roko in namenili besede tolažbe, se iskreno zahvaljujemo.
Zahvalo smo dolžni zdravnikom in osebju Splošne bolnišnice Novo mesto – travmatološkemu oddelku za nesebično pomoč, pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, kvartetu As za zapete žalostinke, gospodu Blažu za povezovalne besede ter trobentaču. Iskrena hvala Viliju in Bronki za poslovilne besede in vsem, ki ste mamo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.
Žalujoči: Vsi, ki smo bili del tebe in vsi, ki smo te imeli radi.

"Kogar imaš rad nikoli ne umre, le daleč, daleč je..."

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, prababice, tašče in sestre JOŽEFE PEPCE LEŠNJAK iz Grobelj 10 pri Šentjerneju, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkem času slovesa stali ob strani. Zahvaljujemo se za darovano cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč, ter za vsa izrečena sožalja in tople stiske rok.
Posebno zahvalo namenjamo osebju penziona Ivanež, Gabrska gora, Brusnice, prisrčna hvala g. kaplanu za lepo opravljen pogreb, pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, pevcem za zapete pesmi in trobentaču za zaigrano pesem.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste imeli našo mamo radi in ste jo pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči, vsi ki jo imamo radi.

 

Z bolečino v srcu sporočajo žalostno vest, da jih nepričakovano v 67. letu starosti zapustil dragi mož, oče, dedek, brat in stric FRANC BALANT, po domače CESARJEV FRANCI, podjetnik Balant-Git iz Velikih Češnjic - Šentvid pri Stični. Na njegovo zadnjo pot ga bodo pospremili v soboto, 24. avgusta 2019, ob 17.00 uri na pokopališču v Šentvidu pri Stični. Žara dragega pokojnika bo na dan pogreba, od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustil naš dragi JOŽEF BOHTE, Vinja vas 6, Novo mesto. Pogreb pokojnika bo v nedeljo, 25. avgusta 2019, ob 16.00 uri na pokopališču v Podgradu.
Žara pokojnega, bo na dan pogreba, od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 77. letu starosti zapustila naša draga mama, stara mama, prababica, tašča, sestra in teta FRANČIŠKA HABJAN, rojena HOČEVAR z Jerman vrha 11 pri Bučki. Pogreb drage pokojnice bo v soboto, 24. avgusta 2019, ob 16.00 uri na pokopališču na Bučki. Pokojnica bo na dan pogreba, od 9.00 ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njeni!

V 88. letu starosti je mirno in tiho, za vedno zaspala naša draga FRANČIŠKA TURK, po domače ZEVNIKOVA FRANCKA iz Dolža, Vinareber 12. Od nje se bomo poslovili v petek, 23. avgusta 2019, ob 16.00 uri, na pokopališču Dolž. Žara naše drage pokojne bo na dan pogreba, od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: Vsi njeni.

Mnogo prezgodaj in nepričakovano nas je zapustil DOMINIK GORJUP iz Gornjih Podpoljan.
Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v petek, 23. avgusta 2019, ob 17.00 uri na pokopališču v Velikih Laščah.
Žara pokojnega bo v četrtek, 22. avgusta 2019, od 17.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustila naša draga mama, babica in prababica NEŽA VARLEC, Naselje heroja Maroka 27, Sevnica.
Pogreb pokojnice bo v petek, 23. avgusta 2019, ob 15.00 uri na pokopališču v Sevnici.
Žara pokojne, bo na dan pogreba, od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njeni.

»Prav povsod si; kamorkoli se obrnem, te srečam.« (Pam Brown)
V 32. letu nas je kljub neizmerni volji in moči po težki bolezni zapustil naš ljubljeni BLAŽ BREGAR iz Dolenje vasi pri Čatežu 3, Velika Loka.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v tej težki preizkušnji stali ob strani in čutite z nami. Posebna zahvala vsem Blaževim prijateljem, ki ste bili ves čas z njim.
Zahvala zdravnikom in osebju Onkološkega inštituta in Abdominalnega oddelka UKC Ljubljana za zdravljenje in podporo.
Hvala vam za izrečena sožalja in besede tolažbe, vsak stisk roke in objem. Hvala za vaše prispevke v korist Onkološkega inštituta za zgodnje odkrivanje in zdravljenje raka. Upamo, da bomo z njimi lahko pomagali mladim bolnikom.
In hvala vsem, da ste bili ob zadnjem slovesu v tako velikem številu z nami, še posebej vsem Blaževim prijateljem, sošolcem in sodelavcem.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 34. letu starosti zapustil naš dragi ROBERT CIMERMANČIČ, Jurna vas 28, Novo mesto.
Pogreb pokojnika bo v petek, 23. avgusta 2019, ob 16.00 uri na pokopališču v Jurni vasi.
Žara pokojnega, bo na dan pogreba, od 9.00 ure naprej v poslovilni vežici v Podgradu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

»Ni večje bolečine, kot v dneh žalosti nositi v srcu srečnih dni spomine.«
V petek, 16. avgusta 2019, smo se na Šmihelskem pokopališču zavedno poslovili od našega dragega MILANA IVANA HRASTARJA.
Iskrena hvala sosedom, prijateljem in vaščanom za vso pomoč v najtežjih dneh.
Hvala vsem, ki ste izrekli sožalja in se v tako velikem številu poslovili od našega Ivana.
Iskrena hvala Društvu vinogradniki Podgorje, Čebelarskemu društvu Novo mesto in Društvu upokojencev Uršna sela. Zahvaljujemo se govorniku Čebelarskega društva za ganljive besede slovesa, kvartetu As za zapete žalostinke ter pogrebni službi Komunala Novo mesto.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našega Ivana spoštovali in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 74. letu starosti zapustil FRANČIŠEK JARC, Jezero 1 a, Trebnje. Pogreb pokojnika bo v četrtek, 22. avgusta 2019, ob 17. uri na pokopališču Grm. Žara bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšni poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči: vsi njegovi.

Ni nasmeha,
ni bitja srca,
sedaj si le angel,
angel z neba!

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, sestre, babice in prababice MARIJE SAJE
iz Vinje vasi 6, Novo mesto,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za vsak stisk roke, za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje, svete maše in denarne prispevke ter nam v teh težkih trenutkih stali ob strani.
Še posebej se zahvaljujemo Internemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto, prisrčna hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, patroma Marku in Tomažu za obiske v bolnišnici, sodelavcem Adria Mobile, Sanitarnemu oddelku tovarne Krka, sodelavcem Splošne bolnišnice Novo mesto - Laboratoriju in službi za čiščenje transportna in kurirska dela.
Hvala vsem, ki ste imeli našo mamo radi in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, tašče in sestre ANE KAŠIČ,
Trstenik 15, Mirna. Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom,
prijateljem in znancem, ki ste nam v težkem času slovesa stali ob strani, za darovane sveče, cvetje, svete maše, ter za vsa izrečena sožalja.
Posebno zahvalo namenjamo zdravstvenemu osebju Splošne bolnišnice Novo mesto, negovalnemu osebju Doma starejših občanov Trebnje, gospodu župniku za opravljen cerkveni obred , pevskemu zboru Strmole, pogrebni službi Komunal Trebnje za organizacijo pogreba, sodelavcem kolektiva Akrapovič, Slovenskih železnic in Kliničnega centra Ljubljana, Članom lovske družine Mirna ter govorniku Tonetu Kotarju za besede slovesa ob grobu.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste imeli našo mamo radi in ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.

Veš mami v vsakem cvetu vidimo tvoj obraz,
v vsakem vetriču slišimo tvoj glas.
Le korakov tvojih se več ne sliši,
ker v grobu tiho in mirno spiš.

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, tašče, sestre, botre in dobre sosede JOŽEFE PEPCE TURK,
iz Malega Cerovca pri Novem mestu, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom,
prijateljem in znancem, ki ste nam v težkem času slovesa stali ob strani, za darovane sveče, cvetje, svete maše in denarno pomoč, ter za vsa izrečena ustna in pisna sožalja. Posebno zahvalo namenjamo celotnemu zdravstvenemu osebju Splošne bolnišnice Novo mesto, gospodu župniku Janezu Jerometu za opravljen cerkveni obred , pevskemu zboru As, pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, sodelavcem in sodelavkam Revoza in Kaaapa, ter sodelavkam kuhinje in transportno kurirske službe Splošne bolnišnice Novo mesto.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste imeli našo mamo radi in ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: otroci Tone, Jožica in Alenka z družinami.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi