OKLESEN3

Osmrtnice in zahvale

V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga mama, stara mama, prababica, tašča in teta STANISLAVA KIRM, rojena Zalar z Gomile 15 pri Mirni. Zadnje dve leti oskrbovanka DSO Trebnje. Pogreb drage pokojnice bo v četrtek, 21. marca 2019, ob 16.00 uri na pokopališču Sveta Helena Mirna. Žara pokojnice bo na dan pogreba, od 9.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njeni !

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek in brat MATIJA SILA, Rimska cesta 22, Trebnje.
Pogreb pokojnika bo v četrtek, 21. marca 2019, ob 16.00 uri na pokopališču v Trebnjem.
Žara pokojnega, bo na dan pogreba, od 9.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi JOŽE BUČAR, iz Bušinca 5 , Dolenjske Toplic.
Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 20. marca 2019 ob 16.15 uri na pokopališču na Gorenjih Sušicah.
Pokojnik b v torek, 19. marca 2019 od 13.00 ure naprej ležal v poslovilni vežici v Dolenjskih Toplicah.
Žalujoči: Vsi njegovi!

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 96. letu starosti zapustila naša draga IVANKA PUAČ,
Prelesje 12, Šentrupert, nazadnje oskrbovanka Doma starejših občanov Trebnje.
Pogreb drage pokojnice bo v četrtek, 21. marca 2019, ob 15.00 uri na pokopališču v Šentrupertu.
Žara pokojne bo na dan pogreba od 11.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: vsi njeni.

"Za dobroto tvojih rok, ostala je beseda hvala, ki v srcih bo ostala in večno lep spomin na te."
V 67. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mama, babica, tašča, sestra, teta in botra MARINKA KALIN iz Dol. Gradišča 19 pri Šentjerneju.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, znancem in sodelavcem za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje,
sveče in denarno pomoč. Posebna zahvala onkološkemu oddelku Ljubljana, Pogrebni službi Blatnik in gospodu župniku za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste našo mamo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njeni.

V 83. letu starosti je od nas za vedno odšla draga mama, babica, prababica, sestra, teta in soseda
PAVLA ČEH z Roženberka 1, Šentrupert.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem. Iskrene besede zahvale namenjamo kolektivoma Centru za uspozabljanje, varstvo in delo Draga ter OŠ Mokronog in Trebelno, pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže, gospodu župniku za lepo opravljen obred in pevcem za zapete žalostinke. Posebej se zahvaljujemo družini Kregelj, Škodatovim in Gorenčevim iz Hrastnega ter Marinki in Franciju Gorencu iz Šentruperta za vso pomoč.
Hvala tudi vsem ostalim, ki ste našo mamo pospremili na zadnji poti, pa vas nismo posebej imenovali. Hvala za sočutne stiske rok, izrečene besede sožalja, podarjene sveče in svete maše.
Žalujoči: Vsi njeni

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 73. letu starosti zapustil PETER JERELE, Na Gmajno 9, Šentjernej.
Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 20. marca 2019 ob 16.00 uri na pokopališču v Šentjerneju.
Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
Žalujoči: Vsi njegovi.

"Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je ...."
Ob nenadni izgubi dragega brata, strica, nečaka in bratranca IVANA FLAJSA, se iskreno zahvaljujemo vsem , ki ste nam v teh trenutkih stali ob strani. Posebna zahvala velja Konjeniškemu društvu Šentjanž, Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba, Inkos Krmelj, Marjani Rejc in Renati Kuhar za ganljive poslovilne besede, pevcem za zapete pesmi, gospodu župniku Janezu Cevcu za opravljeni obred in mašo, vsem sosedom, prijateljem in znancem, ki so nam pomagali.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našega Ivana spoštovali, ga pospremili na zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da je v 83. letu starosti umrla naša draga mama, stara mama, prababica, tašča in sestra MARIJA GRUBAR, rojena Luzar z Javorovice 11 pri Šentjerneju. Pogreb drage pokojnice bo torek, 19. marca 2019, ob 15.15 uri iz pred poslovilne vežice v Šentjerneju na pokopališče Šmarje. Žara pokojnice bo v ponedeljek, 18. marca 2019, od 19.00 ure naprej v poslovilni vežici v Šentjerneju.
Žalujoči: Vsi njeni!

»Prazen je dom in dvorišče, naše oko zaman te išče, ni več tvojega smehljaja, utihnil je tvoj glas. Bolečina in samota sta pri nas. Zato pot nas vodi tja, kjer sredi tišine spiš a v naših srcih ti živiš.«

V 76. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric KOTAR JOŽEF iz Gorenjih Radulj 1B pri Bučki. Od našega dragega moža in očeta smo se poslovili 7. marca 2019 na pokopališču na Bučki. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za vse tolažilne besede, podarjene sveče, cvetje ter svete maše. Posebna zahvala osebju Splošne bolnišnice Novo mesto za lajšanje bolečin, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Bučka za lepo opravljen obred in ganljive besede slovesa, gospodu Tonetu Dularju za pogrebno mašo, sodelavcem Revoza, OI Ljubljana, pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba ter izvajalcu Tišine. Iskrena hvala vsem, ki ste našega očeta pospremili na njegovi zadnji poti ter ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njegovi.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustila naša draga ANICA NOVAK, Gregorčeva ulica 42, Dolenjske Toplice.
Pogreb pokojnice bo v torek, 19. marca 2019, ob 15.30 uri na pokopališču v Dolenjskih Toplicah.
Žara pokojne bo na dan pogreba, od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njeni.

V 64. letu starosti nas je zapustil nas dragi brat in stric MILAN VRETIČ iz Sel pri Raki 7/c.
Od brata smo se poslovili 11. marca 2019, na pokopališču Raka.
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja in tolažilne besede ter sosedu Janiju za vsestransko pomoč.
Hvala tudi osebju Internega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto za ves trud, pogrebni službi Blatnik za vso organizacijo pogreba, gospodu župniku za lepo opravljen obred, lovski družini Raka, pevcem za zapete pesmi ter izvajalcu Tišine.
Se enkrat iskrena hvala vsem in vsakem posebej, ki ste našega Milana spoštovali, ga pospremili na zadnjo poti in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

V 93. letu starosti se je od nas poslovila draga mama, babica, prababica, tašča, sestra, teta in dobra soseda ALOJZIJA CVELBAR, iz Grmovelj 31.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za vso podporo, vsak stisk roke, izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in prispevke v dobrodelni namen. Posebna zahvala gospodu župniku za obiske na domu in lepo opravljeno obred, pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem za zapete pesmi, vnukinji za ganljive besede slovesa in društvu upokojencev Škocjan. Najlepše se zahvaljujemo Infekcijskemu oddelku splošne bolnišnice Novo mesto in osebju Zdravstvenega doma Škocjan za vso skrb in nego v času mamine bolezni. Hvala vsem, ki ste našo mamo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepim spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

»Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je...«
Ob izgubi naše drage sestre PAVLE HOČEVAR, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, njenim sošolcem, sodelavcem Gimnazije Novo mesto za izrečene besede sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter vsem, ki našo drago Pavlo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala gospodu župniku Antonu Trpinu za obiske na domu, pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba ter pevcem kvarteta As za lepo zapete pesmi in ganljive besede slovesa.
Žalujoči: Vsi njeni.

»Najbogatejši del človekovega življenja so njegova tiha, nepozabljena dela dobrote in ljubezni.«

V 85. letu življenja se je ustavilo srce naše drage žene, mame, tašče, sestre, tete in svakinje TEREZIJE LUŽAR, rojena Medja, iz Strelaca pri Šmarjeti.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za trenutke, ki ste jih namenili njenemu slovesu. Hvala za vse podarjene sveče, darove za cerkev, za svete maše in hvala za vse dobre misli. Hvala pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, g. župniku za opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke in vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti ter jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

 

»Utrip srca za hip miruje, prebridek je usode glas, otožno srce nam žaluje, ti odšel si zdaj od nas. Četudi truplo ti počiva, tvoj duh pri nas še vedno bdi, Slovenska zemlja te bo krila, mirno počivaj dragi ti.«
V 91. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, ata, stari ata, stric, brat, boter, bratranec in prijatelj JOŽEF KREVS iz Globočdola 5 pri Mirni Peči.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom, gorskim sosedom, sodelavcem čistilne naprave Krka Novo mesto, ISS Fascility servis, TPV Novo mesto ter sodelavkam Hofer Novo mesto za izrečeno sožalje, darovane sveče ter svete maše. Posebna zahvala gre govornici Lojzki Krevs za tople besede slovesa ob odprtem grobu, pevskemu zboru Rožmarin za odpete žalostinke, gospodu župniku za opravljen obred ter pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba.
Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste našega ata pospremili na zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi