OKLESEN5

Osmrtnice in zahvale

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 51. letu starosti zapustil naš dragi JOŽE JUNKAR ml. iz Malih Vodenic 1, Kostanjevica na Krki. Žara pokojnega, bo v torek, 18. avgusta 2020, od 10.00 do 16.00 ure v poslovilni vežici Kostanjevica na Krki, v tem času se lahko poslovite od pokojnika. Pogreb bo zaradi aktualnih razmer v ožjem družinskem krogu ob 17. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.

Žalujoči: Vsi njegovi. 

 

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 67. letu starosti zapustil naš dragi JOŽE FINK, Sela 24, Straža. Od pokojnika se bomo poslovili v sredo, 19. avgusta 2020, ob 16.00 uri, izpred vežice v Vavti vasi, s sprejemom pred Gasilskim domom v Dolenji Straži. Žara pokojnega, bo v torek, 18. avgusta 2020, od 13.00 ure naprej v poslovilni vežici v Vavti vasi.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Vsem sorodnikom in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapustila naša draga KAROLINA UČJAK, Orehovica 1, Šentjernej. Od pokojnice se bomo poslovili v soboto, 15. avgusta 2020, ob 16. uri na pokopališču Orehovica. Pokojna bo v petek, 14. avgusta 2020, od 18.ure dalje ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči: Vsi njeni.

V ponedeljek, 10. avgusta 2020, smo se na pokopališču v Šmihelu poslovili od naše drage NIKOLAJE MARIJE KLEMENČIČ. Ob boleči izgube naše drage mame, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vsak objem, podarjeno cvetje in sveče.
Iskrena hvala osebju nevrološkega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto, gospodu župniku za lepo opravljen obred, harmonikašu za čustveno zaigrane pesmi, pogrebni službi Oklešen in Komunali Novo mesto za vso organizacijo pogreba.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se poslovili od naše mame, jo pospremili na zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

Zapustil nas je JOŽEF KREVS iz Orkljevca 6. Od našega dragega očeta, tasta, starega očeta, svaka, strica in bratranca, smo se poslovili v torek 11.avgusta 2020, na pokopališču v Mirni Peči. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom Orkljevca in Velikega Kala, prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke. Hvala negovalkam doma starejših občanov Novo mesto, Darinki Zoran in Tončki Krevs za pomoč in trud v zadnjih dneh življenja.
Iskrena hvala tudi Lojzki Krevs za ganljive besede slovesa, Štefki Žagar za molitev in krasitev cerkve, pevcem za zapete pesmi, pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba ter gospodu župniku za molitve in lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste našega očeta imeli radi in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 69. letu starosti zapustila naša draga ANICA TRATAR, Gorenje Jesenice 9, Šentrupert. Pogreb pokojnice bo v četrtek, 6. avgusta, ob 17. uri na pokopališču v Šentrupertu. Žara pokojnice bo v sredo, 5. avgusta, od 15. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Žalujoči: vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci