Osmrtnice in zahvale

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 60. letu starosti zapustila naša draga DAMJANA JEVŠEK, Herinja vas 7 pri Otočcu.
Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 25. oktobra 2017, ob 15.00 uri na pokopališču Otočec.
Žara pokojne, bo na dan pogreba od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njeni.

Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 81. tem letu starosti zapustila naša draga ŠTEFANIJA ŠIMIĆ iz Novega mesta, Resslova ulica 3. Pogrebna svečanost bo v torek, 24. oktobra 2017, ob 15.30 uri na pokopališču v Prečni. Pokojnica bo ležala v ponedeljek, 23. oktobra 2017, od 18. do 24. ure in v torek, 24. oktobra 2017, od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči: vsi njeni.  

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 57. letu starosti zapustil naš dragi mož, brat in stric Ivan Kocjan iz Zaboršta 3/b pri Bučki. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo 25.oktobra 2017 ob 16.00 uri na pokopališču na Bučki. Pokojnik bo od torka, 24. oktonra 2017, od 12.00 ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. 
Žalujoči: Vsi njegovi !

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustila naša draga mama, stara mama, prababica, sestra, teta in botra Justina Faraguna, roj. Cvelbar iz Hrastja 2 pri Orehovici. Pogreb pokojnice bo v torek 24.oktobra 2017, ob 16,30 uri na pokopališču Orehovica. Do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. 
Žalujoči: Vsi njeni!

V 80 letu starosti nas je zapustila naša draga MARIJA SLADIČ, Zabrdje 5, Mirna. Pogreb pokojnice bo v sredo 25.10.2017, ob 15.30 uri na pokopališču Sveta Helena Mirna. Žara bo v torek 24. oktober 2017 od 11:00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: Vsi njeni!

V 72. letu starosti je umrl FRANČIŠEK SVETLIN, Vrhovo pri Mirni Peči 9.
Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek, 23. oktobra 2017, ob 16.00 uri na pokopališču v Mirni Peči.
Pokojnik bo na dan pogreba od 9.00 ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: vsi njegovi.

»Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je...«
V petek, 13. oktobra, smo se na pokopališču v Škocjanu poslovili od naše drage žene, mame in stare mame SILVE ANDREJČIČ, rojene Marjetič iz Gabrnika 5.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, znancem in sodelavcem iz Revoza, Podgorja in Planeta Tuš Novo mesto za vsak stisk rok in tolažilne besede v teh težkih trenutkih, podarjene sveče, cvetje in darovane maše. Zahvaljujemo se osebju reševalne službe Zdravstvenega doma Novo mesto, osebju medicinskega centra Vide Katič za vso pomoč, negovalkam iz Doma starejših občanov Novo mesto za vso pomoč na domu, pevcem za zapete žalostinke, gospodu župniku za opravljen obred, govornici za ganljive besede slovesa ter pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba.
Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeno zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

Ob smrti naše drage mame, stare mame, sestre, tašče in tete FRANČIŠKE TISOV iz Pristave 23,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in vaščanom za besede sožalja, podarjene sveče, cvetje
in svete maše. Posebna zahvala osebju Splošne bolnišnice Novo mesto – urgentnega in pljučnega oddelka,
Gospodu župniku za lepo opravljen obred in tolažilne besede, pevcem, Mileni za lep govor, Gregorju in Tini
ter Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže. Posebna zahvala velja tudi Pepci Primc in vsem ostalim,
ki ste jo v njeni bolezni oskrbovali, vsem in vsakemu posebej, še enkrat iskrena hvala.
Vsi njeni.

Kadar bom vandral, vandral poslednjič,
ko bom zatisnil trudne oči,
takrat prijat'lji zadnjič zapojte,
pesem domača naj zadoni!
(S. Avsenik)

V 77. letu se je od nas tiho poslovil naš dragi STANISLAV AVSEC
iz Ulice Marjana Kozine 32 v Novem mestu

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi.

Ob boleči izgubi dragega očeta in dedka ANTONA GRIČARJA iz Straže 6, pri Šentrupertu,
se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje in svete maše.
Zahvala pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba, gospodu župniku za lepo opravljen obred,
osebju Splošne bolnišnice Novo mesto – Nefrološki oddelek
ter vnukinji Maji za poslovilne besede ob grobu.
Še enkrat hvala vsem, ki ste našega ata pospremili na njegovi zadnji pot.
Žalujoči: vsi njegovi.

 

„Ko ti življenje je čaša trpljenja,
je smrt odrešitev, je tožba odveč...

Ob izgubi dragega atija, sina, brata in strica, ANDREJA VAJDE, iz Straže,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani,
nam izrekli sožalje, podarili sveče, cvetje in nam kakorkoli pomagali.
Hvala ge. Viki Kozan za besede slovesa, pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže,
g.duhovniku, pevcem in izvajalcu Tišine.
Posebno se zahvaljujemo vsem sosedom in Andrejevim prijateljem za
nesebično denarno pomoč.
Še enkrat hvala vsem, ki ste našega Andreja pospremili na njegovi zadnji poti, ter ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

 

Prodaj in kupi