OKLESEN3

Osmrtnice in zahvale

Sporočamo žalostno vest, da nas v 86. letu starosti zapustil naš dragi ALOJZIJ BEVC, Orehovica 39 pri Šentjerneju, zadnja leta oskrbovanec DSO Orešje.
Pogreb pokojnika bo v petek, 16. novembra 2018, ob 15.00 uri na pokopališču Orehovica.
Žara pokojnega, bo na dan pogreba, od 11.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njegovi.


Ob izgubi dragega očeta RUDOLFA NOVAKA, voznika avtobusa Gorjanci, se iskreno zahvaljujemo bolnišnici UKC Ljubljana, splošni bolnišnici  Novo mesto-visceralnem oddelku posebno sestri Andreji Malnar, patru Marku Novaku za pogoste obiske in duhovno tolažbo, sestri Štefki, ki je našega očeta vsaki dan obiskovala, občanom Uršnih sel, sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem, znancem, ATV klubu Gladiatorji, za nudeno pomoč ter podarjene sveče, župniku Kožuhu za opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine ter pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči:Vsi njegovi.

»Ni res, da si odšel – nikoli ne boš. Ujet v naša srca z najlepšimi spomini, boš vsak naš korak spremljal v tišini.«
V 77. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, stric, bratranec in tast FRANCI POTOČAR, Dolenje Polje pri Dolenjskih Toplicah.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala kaplanu za opravljen obrede, pogrebni služb Oklešen za organizacijo pogreba, pevcem za ganljivo slovo ter izvajalcu Tišine. Hvala vsem, ki ste našega ata pospremili na zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 61. letu starosti, zapustila naša draga, STANKA VIDA HOČEVAR, Razdrto 2, Šentjernej.
Pogreb pokojnice bo v četrtek, 15. novembra 2018, ob 15.30 uri, na pokopališču Šentjernej.
Žara pokojne, bo na dan pogreba, od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njeni.

Ob izgubi dragega očeta JOŽEFA LUKŠIČA, se iskreno zahvaljujemo Domu starejših občanov Novo mesto, patronažni službi, Splošni bolnišnici Novo mesto ter vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, ponujeno pomoč ter podarjeno cvetje in sveče. Iskrena hvala sodelavcem Adrie Mobil, Krke in Revoza, gospodu župniku Tadeju Kersniču za opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine ter Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba. Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: Vsi njegovi.

"O njej bi lahko napisali vse lepe pesmi o lepoti, o rožah, ki zanjo cvetijo. Njej bi poklonili tisoč pokalov za čas, ki nam ga je poklonila, za vse, kar  nam je od svojega malo neizmerno veliko dala."

V 87. letu se je poslovila naša draga mama, babica in prababica MARIJA ZUPANČIČ, Jezero, Trebnje. Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na poti v večnost, za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala vaščanom, prijateljem, sorodnikom, župnikoma Jožetu Piberniku in Franciju Godcu za opravljen obred, govornikom za ganljive besede slovesa, pevcem za zapete žalostinke, pogrebni službi Saši in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba ter medicinskemu osebju Splošne bolnišnice Novo mesto. Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani.

Žalujoči: Vsi njeni.

 

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 67. letu starosti zapustil naš dragi VINKO ERŽEN, Šentjanž 32A, Šentjanž.
Pogreb pokojnika, bo v četrtek, 15. novembra 2018, ob 15.30 uri, na pokopališču Šentjanž.
Žara pokojnega, bo na dan pogreba, od 9.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi