Osmrtnice in zahvale

Sporočamo žalostno vest, da nas je nenadoma v 70. letu starosti zapustila naša draga žena, mama, stara mama, tašča sestra in teta JOŽEFA GREGORIČ, rojena Zgonc, iz Grobelj pri Prekopi 59, Šentjernej.
Pogreb drage pokojnice bo v nedeljo, 20. avgusta ob 14.40 uri, izpred mrliške vežice v Šentjerneju na pokopališče v Grobljah.
Pokojnica bo v soboto, 19. avgusta od 17.00 ure naprej ležala v poslovilni vežici v Šentjerneju.
Žalujoči: vsi njeni.

V 89. letu starosti je umrl LUDVIK VIDMAR, Slakova ulica 12, Trebnje.
Pogreb dragega pokojnika bo v nedeljo, 20. avgusta 2017, ob 16.00 uri na pokopališču v Trebnjem.
Pokojnik bo v soboto, 19. avgusta od 16.00 ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njegovi.

V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 54. letu starosti zapustil naš dragi JOŽE NAGLIČ s Površja 15 pri Raki . Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek, 21. avgusta 2017 ob 17.00 uri na pokopališču na Raki. Žara pokojnika bo na dan pogreba, od 12.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: Vsi njegovi !

So ljudje, ki živijo v naših srcih vsak dan.
Tudi takrat, ko jih več ni.

V 97. letu starosti nas je zapustil dragi Frančišek Bebar iz Cerovca 5 a, Šentjanž.
Od njega smo se poslovili v nedeljo, 13. avgusta 2017, na pokopališču v Šentjanžu.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečeno
sožalje, podarjene sveče in svete maše ter, da ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala zdravstvenemu domu Krmelj dr. Dušanu Sinici sestri Mojci in
Domu starejših občanov Loka pri Zidanem Mostu, v katerem je bival zadnjih
nekaj mesecev življenja, pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba,
g. župniku Janezu Cevcu za lepo opravljen obred, ga. Renati Kuhar za lepe
poslovilne besede, Gašperju za odigrane melodije na citre in pevcem za odpete pesmi.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej.
Žalujoči: vsi njegovi

Sreča kot sonce zahaja in z njo odidejo mnogi, le mama vztraja do konca v svoji angelski vlogi.
Po težki bolezni nas je v 89. letu zapustila naša draga mama, babi, prababi, sestra in teta
VERA KRALJ iz Plemberka 6, pri Stopičah, zadnji dve leti oskrbovanka Doma starejših občanov Novo mesto.
Hvala gospodu župniku za opravljeni obred, g. Kuzmi za besede slovesa, sosedi Jani, Pogrebni službi Sonja Novak Novo mesto, osebju Doma starejših občanov Novo mesto, kateri so ji nudili vso potrebno oskrbo in pomoč v času njene bolezni.
Posebna zahvala pravnukinji Nini Zupančič, za ganljive besede v imenu hčerke Dani. Hvala tudi ostalim kateri ste se prišli poslovit od naše drage mame. Mama, vedno boš v naših mislih.
Tvoji najdražji.

V nedeljo, 13. avgusta 2017, smo se na pokopališču v Štatenberku poslovili od našega dragega očeta, dedka, pradedka, strica in tasta ANTONA AJDIŠKA.
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vso pomoč in podporo v težkih trenutkih, izrečeno sožalje ter darove: sveče, svete maše in denarne prispevke.
Zahvala tudi osebju Splošne bolnišnice Novo mesto in DSO Loka pri Zidanem mostu, gospodu župniku za lepo opravljeno pogrebno mašo, pevcem za zapete poslovilne pesmi, izvajalcu Tišine, ter pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našega Antona pospremili na zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njegovi.

Življenje je včasih težko in nerazumljivo.
V naši majhnosti in nemoči,
nas spremljaj in tolaži Božja Mati Marija.

V 74. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče in dedek
MILAN ROŽANC
Grmovlje 23, Škocjan

Iskrena hvala in Bog povrni vsem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani. Hvala za vaše tolažilne besede, stiske rok in objeme. Posebej smo hvaležni sosedom, vaščanom, prijateljem, znancem in sorodnikom za darovane sv. maše, sveče in darove za potrebe cerkve v Grmovljah. Zahvaljujemo se pogrebni službi Blatnik, gasilcem, pevcem ter g. župniku za opravljen obred. Še enkrat prisrčna hvala vsem, ki ste bili z nami ob njegovem slovesu in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

»Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je....«
V petek, 4. avgusta 2017, smo se na pokopališču Trebelno poslovili od naše drage teta MARIJE GRABNAR.
Iskreno se zahvaljujemo gospodu župniku Jerneju Nemaniču za lepo opravljeno pogrebno mašo, županu občine Mokronog Trebelno Antonu Mavru in njegovi ženi Ireni za poslovilne besede, pogrebni službi Blatnik za vso organizacijo pogreba, pevcem iz Trebnjega za ubrano zapete poslovilne pesmi, vaščanom, prijateljem in znancem za darovano cvetje, sveče in svete maše.
Hvala vsem, ki ste našo teto pospremili na zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Nečakinje in nečaki z družinami.

V torek 8. avgusta 2017, smo se na pokopališču Otok poslovili od našega dragega sina, moža, očeta in botra SLAVKA TOMAŽINA.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za vsak stisk rok, tolažilne besede, podarjeno cvetje in sveče.
Posebna se zahvaljujemo sodelavcem: Cestno gradbenega podjetja Novo mesto, Willya Stadlerja, Hotel Šmarješke Toplice, domačim in pobratenim gasilskim društvom, vinogradnikom Bela cerkev – Vinji vrh, govedorejskemu društvu, pevcem za zapete žalostinke, govornikoma za ganljive besede slovesa, gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba ter vsem, ki ste našega Slavka v tako velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našega Slavka spoštovali in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči; vsi njegovi.

So ljudje, ki živijo
v naših srcih vsak dan.
Tudi takrat,
ko jih več ni.

Zapustil nas je naš dragi mož, oče, brat in stric JOŽEF KOTAR iz Ljubljane, Mlinska pot 17, zadnja leta stanujoč Srednje Grčevje 31b, Otočec.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani. Hvala vam za tolažilne besede, stiske rok, objeme, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi.

 

V nedeljo, 6. avgusta 2017, smo se na pokopališču v Velikih Brusnicah poslovili od našega dragega moža, očeta, dedka, brata in tasta JOŽETA LUKŠETA.
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vso pomoč in podporo v težkih trenutkih, izrečeno sožalje ter darovane sveče, svete maše in denarne prispevke.
Zahvala tudi patronažni službi Novo mesto, še posebej sestri Andreji, župniku Alojziju za lepo opravljen obred, vsem prisotnim gasilskim društvom, Romanu Hudoklinu za ganljiv poslovilni govor, izvajalcu tišine, pevcem za zapete pesmi ter pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba.
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam v teh najtežjih trenutkih kakorkoli pomagali, pa vas nismo posebej poimenovali.
Žalujoči: vsi njegovi.

Prodaj in kupi