OKLESEN3

Osmrtnice in zahvale

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustila naša draga ANA BRCAR, Vrh 20, Šentrupertu.
Od pokojnice se bomo poslovili v četrtek, 17. oktobra 2019, ob 16.00 uri na pokopališču Šentrupert.
Žara pokojne bo na dan pogreba, od 9.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njeni.

V torek, 2. oktobra 2019, smo se na pokopališču na Velikem Slatniku poslovili od našega dragega očeta in dedija JOŽETA ERLAHA, iz Velikega Slatnika 14.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, sodelavcem in znancem za vso podporo, izrečene besede sožalja, podarjene sveče in Svete maše.
Hvala gospodu župniku za opravljen obred, gospe Lokar in gospodu Draganu za ganljive besede slovesa, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, Lovski družini Gorjance ter članom ostalih lovskih družin, gasilcem prostovoljnega gasilskega društva Potov vrh – Slatnik in vsem, ki ste našega Jožeta v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustila naša draga mama, stara mama, prababica, tašča, sestra in teta MARIJA KNAFELJ, rojena GRUDEN iz Grmovelj 39 pri Škocjanu . Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 16. oktobra 2019, ob 16.00 uri na pokopališču v Škocjanu. Žara pokojne mame bo na dan pogreba, od 9.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njeni!

Sporočamo žalostno vest, da je v 88. letu starosti prenehalo biti srce naši dragi ŠTEFKI ŠTEFANIJI AVGUŠTIN, upokojeni učiteljici iz Straže.
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v sredo, 16. oktobra 2019, ob 15.00 uri na pokopališču v Vavti vasi.
Žara pokojne bo na dan pogreba, od 13.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njeni.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapustila naša draga AMALIJA ZUPANČIČ, Sveti Vrh 73, Mokronog.
Pogreb pokojnice bo v petek, 18. oktobra 2019, ob 15.30 uri izpred poslovilne vežice v Mokronogu, ob 16.00 uri na pokopališču Sveti Vrh.
Žara pokojne bo na dan pogreba, od 9.00 ure naprej v poslovilni vežici Mokronog.
Žalujoči: Vsi njeni.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 77. letu starosti zapustil naš dragi stric ALOJZ PISKULE, Radovlja 2 pri Šmarjeti . Pogreb dragega pokojnika bo v torek, 15. oktobra 2019, ob 16.00 uri na pokopališču v Šmarjeti. Pokojnik bo na dan pogreba, od 9.00 ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: Vsi njegovi!

"Srce je omagalo, dih je zastal, a na tebe večno bo spomin ostal!"

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, starega očeta, tasta, brata, strica in dobrega soseda
KARLA UDOVČA, iz Gornjih Impolj 5 pri Studencu, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, za tolažilne besede, izrečena ustna in pisna sožalja, denarne prispevke, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Posebna zahvala podjetju Plastoform, pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, praporščaku, trobentaču, Gostilni Janc in gospodu župniku za lepo opravljen obred.
Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam pomagali in stali ob strani ter očeta v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: Vsi njegovi!

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga HERTA CHRISTINA TURK, iz Dolenjskih Toplic, nazadnje oskrbovanka Doma starejših občanov Črnomelj.
Pogrebna svečanost z raztrosom žare bo v torek, 15. oktobra 2019, ob 16.00 uri na pokopališču v Dolenjskih Toplicah.
Žara pokojne bo na dan pogreba, od 13.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
Žalujoči: Vsi njeni.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 58. letu starosti zapustil naš dragi JOŽE ZORE, Dol pri Trebnjem 5, Trebnje.
Od pokojnika se bomo poslovili v torek, 15. oktobra 2019, ob 15.00 uri na pokopališču v Trebnjem.
Žara pokojnega bo na dan pogreba, od 9.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njegovi.

»Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je.....«
V sredo 2. oktobra 2019, smo se na pokopališču v Smolenji vasi poslovili od naše drage mame, babice in prababice ANE LIPAR.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za vse tolažilne besede, vsak stisk rok, podarjeno cvetje in sveče.
Hvala pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine ter gospodu Blažu za ganljive besede slovesa.
Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste se poklonili naši mami in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

»Mama je prvi klic, mama je zadnji glas, ko je ni, se zaveš, kako si sam.«
V soboto 5. oktobra 2019, smo se na pokopališču v Beli cerkvi poslovili od naše drage mame ANTONIJE NOVAK, rojene Lipar, iz Dolenjega Kronovega 32.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom, sodelavcem in znancem za vso podporo, izrečene besede sožalja, darovane sveče, svete maše, cvetje in denarno pomoč. Hvala pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, g. župniku za opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu pesmi na citrah, cvetličarki Jožici Sikošek in osebju Doma starejših občanov Novo mesto za skrbno nego. Posebna zahvala gre Slavku Podboju za lepe besede slovesa.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: Vsi njeni.

»Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je......«
V ponedeljek, 7. septembra, smo se na pokopališču v Dolenji Straži poslovili od naše drage MARIJE POGLAVC, Resa 6.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, sodelavcem, prijateljem in znancem za vse tolažilne besede, vsak stisk rok, podarjeno cvetje in sveče.
Hvala osebju Onkološkega inštituta Ljubljana, Doma starejših občanov in Splošne bolnišnice Novo mesto, patronažni sestri Vlasti Femc za vso pomoč, gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem skupine As za zapete žalostinke, trobentaču, vnukinji Anji za ganljive besede slovesa, cvetličarni Florami ter Pogrebni službi
Sašo in Mateji Novak iz Straže za vso organizacijo pogreba.
Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo spoštovali, jo pospremili na zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

V 95. letu starosti je tiho odšla od nas naša ljuba mama MARIJA PERME iz Šmarjete. Od naše mame smo se poslovili v sredo, 2. oktobra 2019. Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili del njenega življenja, jo imeli radi, se z njo veselili vsakdanjega dne, ji krajšali dneve v starosti in ob slovesu izkazali čast z navzočnostjo, s sodelovanjem, z darovanjem svetih maš, s cvetjem, svečami, petjem, z igranjem žalostink, govorom in z lepim cerkvenim obredom. Vsem še enkrat iskrena HVALA.

Žalujoči: Vsi njeni.

V torek, 24. septembra 2019, smo se na pokopališču v Velikih Brusnicah poslovili od ALOJZA GRUBARJA, iz Dolenjega Suhadola 10.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom, sodelavcem in znancem za vso podporo, izrečene besede sožalja, podarjene sveče in cvetje. Hvala g. župniku za opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba ter izvajalcu Tišine. Še posebna zahvala gre Milanu za lepe besede slovesa ter Martini in Francu za vso pomoč.

Žalujoči: Vsi njegovi.

V 61. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, stari oče, stric in boter IVAN ERBAN, Sela pri Šentjerneju 12. Ob nepričakovani nenadni izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darove sveč, denarno pomoč in podporo v težkih trenutkih. Zahvaljujemo se pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, sodelavcem Revoza in EDMSA iz Šentjerneja, Marijanu Ušeničniku, gospodu kaplanu Boštjanu Gorišku za lepo opravljen obred, gospe Meliti za ganljive besede slovesa. Hvala vsem in vsakemu posebaj, ki ste našega Ivana imeli radi in ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči vsi njegovi.

V sredo, 25. septembra 2019, smo se na pokopališču na Trebelnem poslovili od našega dragega JOŽEFA KOTNIKA.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, cvetličarni Barbara, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine ter vsem, ki ste našega Jožeta pospremili k večnemu počitku.

žalujoči: Vsi njegovi.

»Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je ...«
V petek, 27. septembra 2019, smo se na pokopališču v Ždinji vasi poslovili od naše drage MARIJE RAJAR.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in svete maše.
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke ter pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba.
Iskrena hvala vsem, ki ste našo Minko spoštovali, jo pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

»Ne jokajte ob mojem grobu, le tiho k njemu pristopite, pomislite koliko trpel sem in večni mir mi zaželite. »
V 59. letu starosti je po težki in dolgoletni bolezni omagalo srce našega dragega moža, atija, dedija, brata, botra in tasta FRANCA LUZARJA, Kotarjeva cesta 6, Šentjernej.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, sostanovalcem in prijateljem. Še posebna zahvala pa gre Zdravstvenemu domu Šentjernej, zaposlenim Splošne bolnišnice Novo mesto – NB oddelku, osebju UKC Ljubljana, OI Ljubljana in osebju DSO Črnomelj. Zahvaljujemo se tudi vsem zaposlenim podjetja HELLA Saturnus Slovenija d.o.o. in zaposlenim v gostišču Pri Jerneju, pevcem za zapete žalostinke, g. Jožetu Grgoviču za besede slovesa, gospodu kaplanu Boštjanu Gorišku in pogrebnemu podjetju Oklešen za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči vsi njegovi!

»V 88. tem letu starosti je za vedno zaspala naša draga mama, babica in prababica, tašča, sestra, teta in botra MARIJA ŽMAVČIČ, iz Šentjerneja, nazadnje stanujoča v Domu starejših občanov Novo mesto.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in sodelavcem iz Kremena, Krke, AJPESa, ... za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše ter denar, ki ste ga namenili za Dom starejših občanov Novo mesto. Zahvaljujemo se osebju Doma starejših občanov Novo mesto, še posebej zaposlenim na oddelku za osebe z demenco, ki so v zadnjih letih lepo skrbeli za našo mamo. Najlepša hvala g. župniku Antonu Trpinu za lepo opravljen obred, pravnukinji Lini za ganljive besede slovesa, citrarki Tanji in pevki Teji, cvetličarni Colarič, pogrebni službi Okleščen ter vsem, ki ste našo mamo imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: Vsi njeni.«

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi