OKLESEN5

Osmrtnice in zahvale

V žalosti sporočamo vest, da nas je v 84. letu starosti za vedno zapustil naš dragi FRANC PAVLIČ iz Črmošnjic pri Stopičah 32. Pokop v ožjem družinskem krogu bo v četrtek, 9. aprila 2020, ob 13. uri, na pokopališču Stopiče. Žara pokojnega bo eno uro pred pokopom v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: Vsi njegovi

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustila naša draga VIDA DROBNIČ, Leskovec v Podborštu 37A, Šentjanž, nazadnje oskrbovanka Doma starejših občanov Loka pri Zidanem mostu.
Od pokojne se bomo poslovili, v četrtek, 9. aprila 2020, ob 16.00 uri na pokopališču Šentjanž.
Žara pokojne, bo na dan pogreba, od 15.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: Vsi njeni.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 82. letu starosti zapustil naš dragi ALOJZIJ GRIČAR, Dolenje Jesenice 3, Šentrupert. Od pokojnega se bomo poslovili v sredo, 8. aprila 2020, ob 16.00 uri na pokopališču Šentrupert. Žara pokojnega bo na dan pogreba, od 15.00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Vsem sorodnikom in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 76. letu starosti zapustil naš dragi AVGUŠTIN PUCELJ, Krožna pot 5, Otočec. Od pokojnika se bomo v ožjem družinskem krogu poslovili v sredo, 8. aprila 2020, ob 14.00 uri na pokopališču Šentpeter.
Žalujoči: vsi njegovi.

Vsem sorodnikom in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustila naša draga MARIJA JOŽEFA MUŠKA, Škrile 1, Dolenjske Toplice. Od pokojnice se bomo poslovili v sredo, 8. aprila 2020, ob 16.00 uri na pokopališču Dolenjske Toplice. Pogreb pokojnice bo v ožjem družinskem krogu. Žalujoči: Vsi njeni.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustila naša draga JUSTINA URAJNAR, roj. ZUPANČIČ, Hudeje 24, Trebnje. Od pokojnice se bomo poslovili v torek, 7. aprila 2020, ob 14.00 uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo na dan pogreba, od 13.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.

Žalujoči: Vsi njeni.

»Pomlad bo na tvoj vrt prišla in čakala, da prideš ti, in sedla bo na rožna tla in jokala, ker te ni.«

Ob boleči izgubi naše drage MARIJE BOŽIČ iz Kamenice 6 pri Krmelju, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, vaščanom Kamenice in Križišč ter Kmetijski zadrugi Sevnica za izrečene besede sožalje, darovane Sv. maše, sveče ter denarno pomoč. Posebna zahvala dr. Alojzu Stoparju, patronažni službi Sevnica, Onkološkemu inštitutu Ljubljana, internemu oddelku I Splošne bolnišnice Brežice za pomoč v zadnjih trenutkih njenega življenja, Komunalni službi Sevnica za organizacijo pogreba, Vrtnarstvo in cvetličarstvo Ramovš&Peklar d.o.o. za lepo pripravljeno cvetje, izvajalcu Tišine in gospodu župniku za lepo opravljen obred.
Zahvaljujemo se vsem, ki vas nismo posebej omenili in ste nam na kakršen koli način pomagali ter nam stali ob strani v težkih trenutkih.
Žalujoči vsi: Vsi njeni.

»Solza , žalost, bolečina, te zbudila ni, tiha, nema je gomila, kjer počivaš ti.«
Ob boleči izgubi našega dragega RUDIJA MIHALIČA, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za tolažilne besede in podarjene sveče.
Iskrena hvala Pogrebni službi Komunala Novo mesto, še posebno Matjažu Kavščku za organizacijo pogreba, gospodu Lojzetu Bojancu za ganljive besede slovesa, pevcem za zapete žalostinke ter izvajalcu Tišine.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili našemu Ruditu in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci