OKLESEN5

Osmrtnice in zahvale

Vsem sorodnikom in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 57. letu starosti zapustil naš dragi DUŠAN RANGUS, Resslova cesta 2, Šentjernej. Pogreb dragega pokojnika bo v soboto, 25. januarja 2020 ob 15.00 uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 9.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Žalujoči: vsi njegovi.

Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 69. letu starosti zapustil naš dragi SLAVKO MARENČE IZ NOVEGA MESTA, K ROKU 48. Pogrebna svečanost bo v četrtek 23. januarja 2020 ob 15.00 uri na pokopališču v ŠMIHELU. Žara pokojnega bo na dan pogrebne svečanosti od 12.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: VSI NJEGOVI

 

V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustil naš dragi oče, dedi in tast ANTON PAJK iz Griča pri Klevevžu 6. Zadnje slovo od dragega pokojnika bo v sredo, 22. januarja 2020, ob 16.00 uri na pokopališču Slape. Žara pokojnika bo na dan pogreba, od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: Vsi njegovi!

 

Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 60. letu starosti zapustil naš dragi STANKO BREZAR - STIN, iz Novega mesta, Žlebej 5. Pogrebna svečanost bo v ožjem krogu, v sredo, 22. januarja 2020, ob 13.00 uri na pokopališču v Prečni. Žara pokojnega bo na dan pogrebne svečanosti, od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Žalujoči: Vsi njegovi.

 

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustil naš dragi ALOJZIJ KIRN - JANDRTOV SLAVKO iz Dobravice 15 pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo v torek, 21. januarja 2020, ob 16.00 uri na pokopališču v Šentjerneju. Pokojnik bo na dan pogreba, od 9.00 ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: Vsi njegovi!

Vsem sorodnikom in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu
starosti zapustila naša draga mama, stara mama in sestra KRISTINA FLORJANČIČ, Gorenje Karteljevo 13. Pogreb drage
pokojne bo v torek, 21. januarja 2020, ob 15.00 uri na pokopališču Gorenje Karteljevo. Žara pokojnice
bo na dan pogreba od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: vsi njeni.

Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 93. letu starosti za vedno zaspala naša draga ANA MARTINA SLUGA, rojena DRAGMAN, z Gradiške ulice 30, Straža.
Od pokojnice se bomo poslovili v torek, 21. januarja 2020, ob 15.00 uri na pokopališču v Vavti vasi.
Žara pokojne bo na dan pogreba, od 11.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Draga Ani, nasvidenje med zvezdami.
Žalujoči: Vsi njeni.

Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustila naša draga ANA PIRNAR, Birčna vas 19, Novo msto. Pogrebna svečanost bo v torek, 21. januarja 2020, ob 15.00 uri na pokopališču v Ločni. Žara pokojne bo na dan pogrebne svečanosti, od 13.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: Vsi njeni.

V 95. letu starosti se je poslovila od nas naša draga MARIJA HREN iz Jenkove ulice 3 v Novem mestu.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za podporo v težkih trenutkih bolezni in slovesa.
Hvala vsem za darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala Internemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto, Pogrebni službi Marija Novak Žužemberk za organizacijo pogreba, g. župniku za lepo opravljen obred ter pevcem za zapete žalostinke.
Hvala vsem, ki ste našo teto v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

»Kako bi dihal rad, poslušal, gledal, sedel med vami, katero vmes povedal, pa me tišči teptan nad mano
grob preran.« ( Oton Župančič)

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, tasta, brata, botra, bratranca, starega očeta ALOJZIJA BEVCA iz Štatenberka 9, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem za podarjeno cvetje, sveče, svete maše ter denarno pomoč. Hvala pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, župniku za lepo opravljen obred ter pevcem za zapete žalostinke.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našega Alojzija v tako velikem številu pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči: Vsi njegovi.

 

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi