OKLESEN5

Osmrtnice in zahvale

Ob boleči izgubi naše drage sestre in tete ANICE TOMAŽIN, Dolnje Impolje pri Studencu, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste se prišli posloviti od naše Anice. Hvala gospodu župniku Marku Burgarju iz Velikega Trna za lepo opravljen obred, Damjanu za glasbeno spremljavo, Gašperju za besede slovesa ter Pogrebni službi Blatnik za vso organizacijo pogreba. Posebna zahvala osebju Doma starejših občanov Sevnica za prijazno oskrbo in nego naše Anice.
Žalujoči: Vsi njeni.

V globoki žalosti sporočamo vest, da nas je mnogo prezgodaj, komaj v 28. letu starosti, za vedno zapustil naš ljubljeni ALEN NOVAK, član kolesarskega društva ADRIA MOBIL Novo mesto, iz Dolnje Težke Vode. Od njega se bomo poslovili v družinskem krogu, v torek, 26. maja 2020, ob 17. uri, na pokopališču Stopiče. Pokojni bo ležal na dan pokopa, od 15. ure dalje, v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: Vsi njegovi.

Ob boleči izgubi našega dragega STANETA PUNGERČARJA se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, kolektivu Kremen, PGD Mokro Polje, vaščanom, prijateljem in znancem za vse tolažilne besede, sveče in sv. maše.
Hvala osebju Splošne bolnišnice Novo mesto, gospodu župniku in kaplanu iz Šentjerneja za opravljen obred, pevcem Kvarteta Strmole za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine ter pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našega očeta pospremili na zadnjo pot, se mu poklonili in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Ob izgubi naše drage MARIJE JURIŠIĆ se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vse tolažilne besede, podarjeno cvetje in sveče.
Iskrena hvala gospodu župniku iz Prečne Jožetu Mrvarju za opravljen obred, patru Marku Novaku za vzpodbudne besede, pevcem Kvarteta As za zapete žalostinke ter pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na zadnjo pot, se ji poklonili in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

"Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a nate spomin bo večno ostal"

V 87. letu starosti nas je zapustil dragi brat, stric, svak in sosed ANTON HOČEVAR iz Jerman vrha 9a pri Bučki.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje, sv. maše in darove za kapelo na Bučki.
Hvala tudi g. župniku in pogrebni službi Blatnik za lepo opravljen obred.

Žalujoči: Vsi njegovi.

"Srce je omagalo tvoj dih je zastal, a nate spomin bo večno ostal." 

V 88. letu starosti se je poslovila naša mama, babica, tašča in teta TEREZIJA PUCELJ, Dolge Njive pri Šentlovrencu. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od nje v molitvah in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem za darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala osebju Zdravstvenega doma Trebnje in Splošne bolnišnice Novo mesto, gospodu župniku in pogrebni službi komunala Trebnje. Še enkrat hvala vsem.

Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci