OKLESEN5

Osmrtnice in zahvale

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 75. letu starosti zapustila LJUDMILA ZAJC, Goljek 20, Trebnje. Pogreb pokojnice bo v soboto, 7. avgusta 2021, ob 15.00 uri na pokopališču Čatež pod Zaplazom. Žara bo v petek, 6. avgusta 2021, od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: vsi njeni.

"Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je..."

V petek 30. julija, smo se na pokopališču v Zalogu poslovili od našega dragega moža, očeta, dedija, tasta in brata LADISLAVA JOŽETA LAVRIČA. Iskrena hvala vsem, ki ste nam stali ob strani v težkih trenutkih. Hvala Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, gospodu župniku za opravljen obrez, govornikoma za ganljive besede slovesa, Kvartetu As za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine ter vsem, ki ste se poklonili našemu Ladu in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Vsem sorodnikom in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 73. letu starosti zapustila naša nenadomestljiva žena in mama MARIJA - MARINKA VOVKO roj. HUČ, Smolenja vas 70, Novo mesto. Od pokojnice se bomo poslovili v sredo, 4. avgusta 2021, ob 16. uri na pokopališču Smolenja vas. Žara pokojnice bo na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči: Vsi njeni.

V soboto 24. julija 2021, smo se na pokopališču pri svetem Tomažu v Velikih Poljanah poslovili od naše drage mame, babice, sestre in tašče ALOJZIJE MARKOVIČ iz Zagrada. Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem za vso pomoč in podporo v težkih trenutkih. Zahvaljujemo se tudi za darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala tudi župniku Tonetu Dularju za lepo opravljen obred in pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba ter pevcem za lepo zapete žalostinke. Hvala vsem, ki ste bili z nami in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: Vsi njeni

Sklenjen je krog. Ne prošnja, ne jok te več ne predrami.V mislih, spominih z nami ostajaš, ljubljena mami.

V 82. letu starosti se je od nas poslovila draga mama, babica, sestra, teta in botra JOŽEFA JOŽICA ČANŽELJ, iz Postaje 26 pri Mirni Peči. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, vaščanom in sodelavcem iz podjetja Krka d.d. Novo mesto za izrečeno sožalje, pomoč in podporo v težkih trenutkih, darovane sveče in svete maše. Posebna hvala Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, pevcem kvarteta AS za zapete žalostinke, govorniku za ganljive besede slovesa, izvajalcu Tišine in župniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste pokojno pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: Vsi njeni.

 

Sporočamo vam žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj v 60. letu starosti zapustil naš dragi ROBERT TURK, iz Novega mesta, Šmihel 28. Pogrebna svečanost bo v družinskem krogu, v četrtek, 5. avgusta 2021, ob 15. uri na pokopališču v Šmihelu. Žara pokojnega bo na dan pogrebne svečanosti od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: Vsi njegovi.

V četrtek, 15. julija 2021, smo se na pokopališču v Šmarjeti poslovili od našega dragega moža, očeta, starega ata, tasta, brata, strica, svaka in botra FRANCA ZORANA. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani v težkih trenutkih in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem, ki se ga boste spominjali.

Žalujoči: Vsi njegovi. 

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci