OKLESEN5

Osmrtnice in zahvale

Vsem sorodnikom in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 50. letu starosti zapustil naš dragi GORAZD GLUMAC, Kajuhova ulica 42, Ljubljana. Od pokojnika se bomo v ožjem družinskem krogu poslovili v petek, 23. aprila 2021, ob 14.00 uri na pokopališču v Velikih Brusnicah. Žara pokojnika bo na dan pogreba, od 10.00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: ati Mile in ostali.

Sporočamo žalostno vest, da je v 87. letu starosti umrla naša draga MARIJA JULIJANA ŽUGIČ, Dobe 22, Kostanjevica na Krki. Pogreb bo zaradi trenutnih razmer v ožjem družinskem krogu, v petek 23. aprila 2021, ob 16.00 uri na pokopališču v Kostanjevici na Krki. Žara pokojne bo na dan pogreba, od 12.00 ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Žalujoči: Vsi njeni. 

Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 60. letu starosti zapustil naš dragi ALOJZ PENCA iz Novega mesta, Mala Cikava 10a. Pogrebna svečanost bo v ožjem družinskem krogu, v četrtek, 22. aprila 2021, ob 15.00 uri na pokopališču v Ločni. Žara pokojnega bo na dan pogrebne svečanosti, od 13.00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Žalujoči: Vsi njegovi.

V 71. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi mož, oči, dedi, brat in stric JOŽE KOCJAN iz Stare Bučke 8, Škocjan. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sošolcem in sodelavcem za izrečeno sožalje, podarjene sv. maše in prostovoljne darove za njemu tako ljubo cerkev na Stopnem. Posebej se zahvaljujemo g. župniku za lepo opravljen obred, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Škocjan in sosednjim gasilskim društvom, Društvu upokojencev Škocjan in Društvu vinogradnikov Škocjan. Hvala Pogrebni službi Blatnik za sočutno izpeljane ure slovesa od našega dragega očita, g. Smrekarju za ganljive besede slovesa in Medicinskemu centru Škocjan za skrbno spremljanje njegove bolezni ter strokovno svetovanje. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in našega ljubega Jožeta pospremili na njegovi zadnji poti. Tvoja dobrota in sledi tvojih rok bodo vedno ostali za tabo.

Žalujoči: Vsi njegovi.

 

»Odšla si v svet, kjer ni bolečine, zapustila si vsem lepe spomine. V srcih boš naših za vekomaj živela, od daleč nad nami za vedno boš bdela.«

V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica, sestra, teta, sestrična, svakinja, tašča, prijateljica in soseda MARIJA TOMAŽIN KUHAR, Nad mlini 1, Novo mesto. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, kolektivom Joe&Luca, Revoz d.d ter Vrtni center Gozdno gospodarstvo Novo mesto za izrečeno sožalje, darovano cvetje in denarno pomoč. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred in besede slovesa, vsem negovalkam iz Doma starejših občanov Novo mesto, za vso oskrbo in pomoč v času bolezni ter Pogrebni služni Komunale Novo mesto za sočutno organizacijo pogreba. Iskrena hvala tudi vsem neimenovanim, ki ste nam kakorkoli drugače pomagali, bili pripravljeni pomagati, nam stali ob strani in nas tolažili v času slovesa. Hvala vsem, ki ste imeli našo mamo radi, jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

"Mirno in spokojno si zaspala, v večni sen od nas odpotovala, naj bo srečno tvoje potovanje in pogosto vračaj se nam v sanje."

V 97. letu starosti nas je zapustila naša mama, tašča, babica, teta, botra MARIJA BORSAN roj. PAVLIN iz Čadraž 11, 8310 Šentjernej. Iskreno se zahvaljujemo vse sorodnikom, sosedom, vaščanom, znancem, prijateljem za izrečena sožalja, besede tolažbe, za sveče, svete maše in denarne darove. Posebno zahvalo g. Župniku Antonu Trpinu za dolgoletne obiske na domu in lepo opravljen obred. Pogrebni službi Blatnik za vso organizacijo pogreba. pevcem za zapete žalostinke ter Društvu upokojencev Šentjernej. Hvala vsem, ki ste se poklonili naši mami, jo pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu. Mama pogrešali te bomo.

Žalujoči: Vsi njeni.

 

»Veš, da je vse tako, kot je bilo, v vsaki stvari si, ki je v hiši, v mislih si, besedah naših, da celo v sanjah si, le da korak se tvoj nič več ne sliši.«
15. aprila 2021, mineva leto dni od slovesa dragega moža in očeta BORISA JEREBA, iz Turkove ulice.
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem zadnjem domu, prižgete svečko in ga ohranjate v lepem spominu. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam stali in nam še vedno stojite ob strani ob tej hudi izgubi.
Žalujoči: žena Jelka, hči Nina in sin Alen.

»Skozi solze žalosti, ki nam polzijo po licu, ker nas je tako nepričakovano zapustila naša mami, svita trdno upanje, da nas pričakuje pri Bogu.«
Ob boleči izgubi naše dobre in drage mamice, babice in prababice VIDE HELENE MIHELIČ, se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za ustne in pisne izraze sočutja, za cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste našo mami pospremili na njeni zadnji poti, gospodu župniku Levičarju za pogrebni obred, osebju Splošne bolnišnice Brežice, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, govornici Meliti Blatnik za ganljive besede slovesa ter cerkvenemu pevskemu zboru iz Rake. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in nam pomagali.
Žalujoči: Vsi njeni.

Le mesec dni po dopolnjenem 90. letu starosti se je poslovila naša draga mami, tašča, babica, prababica, teta in sestrična, PIJA PUHAR iz Straže. Hvala vsem sorodnikom, sodelavcem, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe in darovane svete maše. Zahvaljujemo se zdravniku in sestri Ambulante Straža ter patronažni sestri Vlasti, ki ste jo spremljali v času njene bolezni. Prav tako gre zahvala gospodu župniku in Pogrebni službi Novak iz Straže za obred slovesa. Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi, se od nje poslovili in jo boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: vsi njeni.

"Kogar imaš rad, nikoli ne umre. Le daleč, daleč je...."

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 88. letu starosti zapustila naša mama, stara mama BRIGITA AJDIŠEK iz Zabukovja. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, za podarjene sveče in darovane svete maše. Posebna zahvala gospodu Blažu Strmoletu za govor ob obredu in zapete pesmi, gospodu župniku Terčku za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Komunala Trebnje, Gasilskemu društvu Zabukovje, Društvu upokojencev ter vsem tistim, ki so našo mamo pospremili na njeni zadnji poti. Vsa toplina njenega srca bo ostala vedno z nami.

Žalujoči vsi njeni.

 

V 60. letu nas je po hudi bolezni zapustil naš dragi ati, ata, brat in stric FRANC BREGANT, iz Žalovič. Od njega smo se poslovili, 26. marca 2021, v Šmarjeti. Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena sožalja, izkazano pomoč, darovano cvetje in sveče. Zahvala gre tudi Pogrebni službi Blatnik in gospodu župniku za lepo opravljeno žalno slovesnost. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili našemu Francu, ga pospremili na njegovi zadnji poti in vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

V 62. letu starosti nas je zapustil mož, oče in dedi TONE KAPLER iz Šmarjete 58A, Šmarješke Toplice.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, cvetje in sveče ter za darovane maše. Zahvala gospodu župniku Andreju Golčniku, pogrebni službi Blatnik, pevcem in PGD Šmarjeta za opravljeno pogrebno slovesnost ter sestrični Mojci za ganljive besede slovesa.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, pokojnega Toneta pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Majda, sin Peter ter hčerki Mateja in Brigita z družinami.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci