Osmrtnice in zahvale

V 87. letu starosti nas je zapustila naša draga mama MARIJA KOS z Dolenjih Jesenic, Šentrupert. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem za vsak stisk rok, podarjene sveče, cvetje in svete maše. Posebne zahvale izrekamo dr. Marti Pančur in ostalemu osebju Zdravstvenega doma Mokronog za pomoč v času mamine bolezni, gospodu župniku za lepo opravljen obred, govornici Martini Gorenc za ganljive besede slovesa, pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke ter izvajalcu Tišine. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo spoštovali, jo pospremili na zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu.
Vsi njeni.

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 59. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek, brat, stric, boter, zet in dobri sosed SLAVKO ANTONČIČ po domače Urhov Slavko iz Tomažje vasi 50. Pogreb dragega pokojnika bo v torek, 27. marca 2018, ob 15.00 uri na pokopališču v Beli Cerkvi. Žara pokojnika bo na dan pogreba 27. marca 2018, od 9.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: Vsi njegovi !

V 74. letu starosti je umrl JOŽE PREŠIČEK, iz Gorenjega Podboršta 35 pri Mirni Peči.
Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 28. marca 2018, ob 15.00 uri na pokopališču v Mirni Peči.
Žara pokojnega bo na dan pogreba od 9.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Pljučnega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto.
Žalujoči: vsi njegovi!

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustil naš dragi oče, stari oče, pradedek in tast IVAN PIRC iz Ponikve pri Studencu 19. Pogreb dragega pokojnika bo v soboto, 24. marca 2018, ob 15.00 uri na pokopališču na Studencu. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 8.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči: Vsi njegovi !

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustila naša draga FRANČIŠKA ZORMAN, Lukovek 10, Trebnje, nazadnje oskrbovanka Doma starejših občanov Trebnje.
Pogreb drage pokojnice bo v nedeljo, 25. marca 2018, ob 14.00 uri na pokopališču Sveta Marjeta Grm.
Pokojnica bo v soboto, 24. marca 2018 od 11.00 ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: vsi njeni.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti, zapustila naša draga MARIJA STARIČ, Škrljevo 2, Šentrupert.
Pogreb pokojne bo v nedeljo, 25. marca 2018, ob 13.00 uri na pokopališču Šentrupert.
Žara pokojne bo na dan pogreba, od 9.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njeni.

25. marca, pred tremi leti je odšla v večnost moja draga žena, velika mama, stara mama in tama, MARIJA – MIKA MATEKOVIČ, rojena Rus iz Metlike, Ulica 1. maja 1, upokojenka po poklicu učiteljica. Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu.
Hvaležen in neutolažljivi mož Jure, sinovi Jure ter Marko in Tine z družinama, hčerka Marija z družino ter vnukinja Melani z sinkom Timom.

Sporočamo žalostno vest, da je v 88. letu starosti, tiho zaspala naša draga mama MARIJA ŽIBERNA, Velike Brusnice 61, zadnja leta oskrbovanka Doma starejših občanov Novo mesto.
Od pokojne se bomo poslovili v nedeljo 25. marca 2018, ob 15.00 uri na pokopališču Brusnice.
Žara pokojnice bo na dan pogreba, od 9.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njeni.

Ob boleči izgubi naše drage mame MARIJE BRULC, iz Dolža – Jesenovec 15, se iskreno zahvaljujemo
vsem sorodnikom, sosedom, prijatelje in znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede, podarjene svete maše,
sveče, cvetje, ter spremstvu na njeni zadnji poti.
Hvala gospodu župniku Tadeju za lepo opravljen obred, govornici Slavki Gal, pevcem za zapete pesmi, trobentaču za zaigrano Tišino,
praporščakom, nosačema križa in sveče ter pogrebni službi Komunala.
Še enkrat prisrčna hvala vsem, ki ste našo drago mamo, pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 82. letu starosti zapustila ANA VERA PUNGERČAR, iz Mirne Peči, Rožna ulica 16.
Pogreb drage pokojnice bo v nedeljo 25. marca 2018, ob 11.00 uri na popališču v Mirni peči.
Žara pokojne bo na dan pogreba od 9.00 uri naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Rdečega križa
Žalujoči: vsi njeni.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapustila EMILIJA PAVLIČ, iz Šentjerneja, Staro sejmišče 3.
Pogreb drage pokojnice bo v soboto, 24. marca 2018 ob 16.00 uri na pokopališču v Šentjerneju.
Žara pokojne bo na dan pogreba od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: vsi njeni.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 93. letu starosti zapustila ANGELA ZALETEL, iz Novega mesta, Ljubljanska cesta 118.
Pogreb drage pokojnice bo v nedeljo, 25. marca 2018, ob 15.00 uri na pokopališču na Dolenjih Kamencah.
Žara pokojne bo na dan pogreba od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: vsi njeni.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustila AMALIJA BELE, iz Mihovca 10 pri Podgradu.
Pogreb drage pokojnice bo v petek, 23.marca 2018, ob 15.30 uri na pokopališču v Podgradu.
Žara pokojne bo na dan pogreba od 12.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: vsi njeni.

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame in prababice JOŽEFE DIMEC iz Zagorice pri Čatežu,
iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih
nudili pomoč in oporo.
Hvala za vsa izrečena sožalja, podarjene sveče in darove za svete maše, hvala osebju zdravstvenega doma in patronažni službi Trebnje
g. župniku Marku Japlju za vse dolgoletne obiske na domu in lepo opravljeni obred.
Zahvala tudi Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže, za lepo opravljeno delo ob zadnjem slovesu.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili k zadnjemu počitku.
Žalujoči vsi njeni.

Ob boleči izgubi naše drage mami VERICE MAVSAR iz Iglenika 6, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, sveče, denarno pomoč in sv. maše.
Zahvala g. župniku Tadeju Kersniču za lepo opravljen obred ter Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za vso organizacijo pogreba.
Hvala tudi sodelavcem Revoza in DSO Ljubljana Vič-Rudnik enota Kolezija za vso podporo in vzpodbudne besede.
Hvala vsem, ki ste našo mami pospremili na zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni!

V 94 . letu starosti nas je zapustila naša draga JOŽEFA FLORJANČIČ, iz Mokronoga.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za vsak stisk rok, podarjene sveče in cvetje.
Posebno se zahvaljujemo osebju Nefrološkega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto za vso pomoč v času mamine bolezni, župniku za opravljen obred, govornikoma za ganljive besede slovesa, gospe Zvonki za pomoč na domu ter pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba. Še enkrat, iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo spoštovali, jo pospremili na zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

»Ljubil si zemlji, trto, ljubil si družino in dom, a v tihem zimskem dnevu odšel si v večni dom.
Hvaležni smo ti vsi, ATA HVALA TI.«
V 83. letu starosti nas je nenadoma, za vedno zapustil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, brat, stric, tast in boter Franc Zupančič z Drečjega Vrha pri Trebelnem.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijatelje in znancem ter vsem, ki ste nam v težkih trenutkih slovesa stali ob strani in z nami delili neizmerno žalost in bolečino. Posebna zahvala dr. Marti Pančur ter zaposlenim v Zdravstveni postaji in Lekarni Mokronog, ki ste zanj vedno našli toplo besedo, se trudili in izkazali neizmerno mero razumevanja. Hvala vsem za podarjene sveče, cvetje, svete maše ter za izražene besede sožalja. Zahvaljujemo se gospodu župniku Jerneju Nemaniču za lepo opravljen obred, pevcem s Trebelnega za zapete žalostinke, govornici za ganljive besede slovesa in pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba. Prisrčna hvala za stiske rok, besede tolažbe, izbrane misli ter vsem, ki ste našega očeta imeli radi ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: Vsi njegovi. 

 

Ob izgubi našega dragega očeta Ilnikar Antona iz Prapreč pri Žužemberku se prav posebno lepo zahvaljujemo gospodu župniku Franciju Vidmarju za lepo opravljen obred, pogrebni službi Novak iz Rebri, izvajalcu tišine, pevcem, društvu upokojencev Žužemberk, sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in vsem ostalim, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekli besede tolažbe, darovali sveče in za svete maše. Še enkrat iskrena hvala vsem skupaj.
Žalujoči vsi njegovi.

Ob izgubi naše drage mame ROZALIJE JEVŠEVAR, Sela pri Mirni, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in darove za svete maše. Iskrena hvala gospodu župniku za opravljen obred, govorniku Stanetu za ganljive besede slovesa, Domu starejših občanov Šmarjeta za nego in skrb v zadnjih letih, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišina ter pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

Ob boleči izgubi naše drage mame ANE in očeta JOŽEFA TURKA iz Dolža,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, sveče, denarno pomoč in sv. maše.
Posebna zahvala g. župniku Tadeju Kersniču za opravljen obred, pogrebni službi Oklešen za vso organizacijo pogreba, pevskemu zboru, izvajalcu tišine ter gospe Anici Kobe za ganljive besede slovesa. Hvala kolektivoma Adrie Mobil, proizvodnja prikolic ter Inštalaciji Žagar Novo mesto.
Še posebna zahvala negovalcem na domu Doma starejših občanov Novo mesto, patronažni sestri Mojci Gregorčič, osebnima zdravnicama dr. Repar in dr. Car Matjašič z medicinskima sestrama, osebju nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto za vso skrb in nego, ki so jima nudili v času njune bolezni.
Prisrčna hvala za lepe misli, tople stiske rok in hvala vsem, ki ste našo mamo in ata pospremili na zadnjo pot.
Žalujoči: Vsi njuni!

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi