OKLESEN3

Osmrtnice in zahvale

»Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a nate spomin bo večno ostal.«
V 71. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, tast in brat STANISLAV ZORE, Bogneča vas 1, Trebelno.
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, znancem in sodelavcem Kmetijske zadruge Trebnje za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče in vsem, ki ste našega ata pospremili na zadnjo pot. Zahvaljujemo se osebju Intenzivnega in internega oddelka splošne bolnišnice Novo mesto za vso skrb in nego, pevcem za zapete žalostinke, gospodu župniku za opravljen obred, izvajalcu Tišine ter pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste z nami v dneh žalosti, ste našega ata spoštovali in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustil naš dragi JOSIP ŠIMIĆ iz Novega mesta, Resslova ulica 3. Pogrebna svečanost bo v petek, 25. januarja 2019, ob 15.30 uri na pokopališču v Prečni. Pokojnik bo od četrtka, 24. januarja 2019, od 11.00 ure naprej do pogrebne svečanosti ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: VSI NJEGOVI

Žalostnih src sporočamo vest, da nas je v 86. letu starosti za vedno zapustila naša draga MIHAELA KOZOGLAV, po domače JURJEVA MIHELA, iz Šentjošta 2 pri Stopičah. Od nje se bomo poslovili v četrtek, 24. januarja 2019, ob 15.00 uri, na pokopališču Šentjošt. Žara pokojne bo na dan pogreba, od 13.00 ure dalje, v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Žalujoči: Vsi njeni!

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 66. letu starosti zapustil naš dragi ALOJZIJ KIC, Biška vas 1, Mirna Peč.
Pogreb pokojnika bo v četrtek, 24. januarja 2019, ob 15.00 uri na pokopališču v Mirni Peči.
Žara pokojnega bo na dan pogreba, od 8.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežice.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 69. letu starosti zapustila naša draga JOŽEFA JAKLIČ, Krmelj 54a.
Pogreb pokojnice bo v petek, 25. januarja 2019, ob 15.00 uri na pokopališču v Gabrijelah.
Žara pokojne bo na dan pogreba, od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njeni!

Z bolečino v srcu sporočajo žalostno vest, da jih je v 76. letu starosti zapustila draga žena, mami in babica LJUDMILA CERJAK, rojena KRAJNC po domače Mlinarjeva Milena iz Leskovice pri Šmartnem 7. Od nje se bodo poslovili v četrtek, 24. januarja 2019, ob 15.00 uri na pokopališču na Javorju. Žara drage pokojne bo od srede, 23. januarja 2019, od 15.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Žalujoči: Vsi njeni. 

Z bolečino v srcu sporočajo žalostno vest, da jih je v 76. letu starosti zapustila draga žena, mami in babica LJUDMILA CERJAK, rojena KRAJNC po domače Mlinarjeva Milena iz Leskovice pri Šmartnem 7. Od nje se bodo poslovili v četrtek, 24. januarja 2019, ob 15.00 uri na pokopališču na Javorju. Žara drage pokojne bo od srede, 23. januarja 2019, od 15.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga mama, stara mama, prababica, tašča in teta ANA JEVNIKAR, rojena FLUS iz Mokronoga, Florijanska cesta 12. Pogreb drage pokojnice bo v petek, 25. januarja 2019, ob 15.30 uri na pokopališču v Mokronogu. Žara pokojnice bo od četrtka, 24. januarja 2019, od 16.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: Vsi njeni!

»Ljubil si zemljo, ljubil si dom, v tem zimskem času odšel si v večni dom.«
Ob boleči izgubi našega dragega brata, strica in botra ALOJZIJA DRAGANA, Roje 4, Trebelno, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, darovali cvetje, sveče in našega Lojza pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke in izvajalcu Tišine.
Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: Vsi njegovi.

»Kogar imaš rad, nikoli ne umre... le daleč, daleč je....«
V 87. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, sestra in teta MARIJA KOVAČIČ, roj. SAJE, Ivanja vas 9, Mirna Peč.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in ostalo pomoč. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, Poldetu Pungerčarju za ganljive besede slovesa in pevcem za lepo zapete pesmi. Hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: Vsi njeni.

Komaj se je novo leto zbudilo iz svojih sanj, že nas je pretreslo žalostno spoznanje, da se od nas za vedno poslavlja naša draga žena, mami in babi ANGELA ŽONTA iz Mirne na Dolenjskem. Iskreno se želimo zahvaliti ekipi urgentnega centra iz Trebnjega za njihovo profesionalno in hitro posredovanje, zdravstvenemu osebju intenzivne nege bolnice Novo mesto in vsem, ki ste bili z nami v največjih preizkušnjah. Od nje smo se poslovili skupaj z velikim številom dragih sorodnikov in prijateljev, kateri ste nam izrekali sožalje, podarjali cvetje, sveče in dar za svete maše. Gospod župnik je veličastno opravil sveto mašo, govornica Renata Kuhar pa je kot prijateljica, opisala njeno bogato življenjsko zgodbo. Žalujoči mož Franc in družina Kropivšek se na ta način želi še enkrat iskreno zahvaliti vsem in vsakemu posebej za prisotnost, ki nam je v teh dneh pomenila še mnogo več. Želimo si, da nas vedno povezuje spomin na našo drago Angelco.

»Življenje celo si garal, z veseljem zemljo obdeloval, sledi ostale so povsod od dela tvojih pridnih rok.«
V 79. letu starosti je sklenil življenjsko pot naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric LADO KOTNIK iz Čužnje vasi 29, Trebelno. Z žalostjo v srcu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, tople besede, darovane sveče in sv. maše ter vsem, ki ste se v tako velikem številu prišli posloviti od našega ata in ga spremili na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala osebju Zdravstvenega doma Mokronog in osebju Splošne bolnišnice Novo mesto pljučnega oddelka za skrb v času njegove bolezni, g. župniku Jerneju Nemaniču za lepo opravljen obred, pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem Kvarteta As za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, gasilcem PGD Velika Strmica, društvu vinogradnikov in sladka grenčica Trebelno, nekdanjim sodelavcem asfaltne baze Drnovo ter Kmetijski zadrugi Trebnje. Posebna zahvala za pomoč in oporo v času bolezni družinam Regina, Peterle, Zore, Krmc in Janezu Grabnarju. Hvala vnukinji Maji za ganljive besede slovesa in govorniku Janezu Škerjancu. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našega ata imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu!
Žalujoči: Vsi njegovi.

»Ko mamo imaš, komaj veš, kaj ti da, iz dneva v dan, ko je ni, se zaveš, kako si sam.«
V soboto, 5. januarja smo se na pokopališču v Mirni Peči poslovili od naše drage žene, mame, tašče, stare mame, sestre, svakinje, tete in sestrične ANTONIJE KREVS, roj. GRLICA, iz Orkljevca.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom Orkljevca in Velikega Kala, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke. Hvala Hematološkima oddelkoma v Ljubljani in Novem mestu, dr. Mariji Čeh in medicinskim sestram za njihov trud v zadnjih dneh življenja. Iskrena hvala gospe Lojzki Krevs za ganljive besede slovesa, pevcem za zapete pesmi, izvajalcu Tišine, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba ter gospodu župniku za molitve in lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi in jo tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: Vsi njeni.

V 99. letu starosti, nas je zapustila naša draga mama, stara mama, prababica in teta MILKA BUČEK iz Čemš pri Mirni Peči, zadnje leto oskrbovanka Doma starejših občanov v Šmarjeti.
Pogreb pokojnice, bo v sredo, 9. januarja 2019, ob 15.00 uri na pokopališču v Mirni Peči.
Žara drage mame, na dan pogreba, od 9.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: hčerka Milka z družino in ostalo sorodstvo.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi