OKLESEN5

Osmrtnice in zahvale

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustil naš dragi oče, stari oče, pradedek, tast, stric in boter IVAN MIKLAVČIČ iz Trebelnega 42. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek, 20. februar 2020, ob 16.00 uri na pokopališču na Trebelnem. Pokojnik bo v sredo, 19. februarja 2020, od 13.00 ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njegovi!

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustil naš dragi ALOJZIJ KRIŽMAN, Obrtniška ulica 5, Trebnje. Od pokojnika se bomo poslovili v sredo, 19. februarja 2020, ob 15.30 uri na pokopališču Trebnje.
Pokojnik bo na dan pogreba, od 8.00 ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.
Svojci sveče hvaležno odklanjajo.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka, brata, strica, soseda, tasta in prijatelja MARTINA POTOČARJA iz Mirne Peči se srčno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh najtežjih trenutkih življenja.
Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste ga tako številčno še zadnjič obiskali v mirnopeški poslovilni vežici, darovali cvetje, sveče in prostovoljne prispevke za PGD Mirna Peč, ter ga množično pospremili na poslednjo pot.
Hvala mirnopeškemu župniku gospodu Janezu za čutno opravljen obred slovesa ter kolektivu Pogrebne službe Oklešen za organizacijo pogreba in pevcem za zapete pesmi.
Posebno zahvalo izrekamo vsem gasilcem PGD Mirna Peč, ter okoliškim gasilskim društvom, sorodnikom, sosedom, prijateljem in vaščanom, ki ste nam stisnili roke in bili z nami. Bili ste nam v veliko pomoč in oporo v tem težkem obdobju. Res iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo neizmerno pogrešali.

"Kogar imaš rad, nikoli ne umre – Le daleč, daleč je... Življenje niso dnevi, ki so minili, temveč dnevi, ki smo si jih zapomnili." (Paulenko)
Ob prerani in boleči izgubi naše drage mami, babi in žene ANE JERIN iz Gorenjih Laknic 37, Mokronog, se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dnevih žalosti. Hvala vsem sorodnikom, vaščanom, sodelavcem in prijateljem za darovano cvetje in sveče ter vsem, ki ste Ani v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi Onkološkemu inštitutu Ljubljana za vso skrb in nego, ki ste jo dajali pokojni v času njene bolezni. Hvala tudi pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke in g. župniku Klavdiu Peterci za lepo opravljen obred.
Žalujoči: Vsi njeni.

»Če želite doumeti skrivnost smrti, jo iščite v srcu življenja.«(po Kahlilu Gibranu)
8. februarja smo se na pokopališču v Tržišču poslovili od našega strica, LEOPOLDA KORENA, Ulica bratov Učakar 20, 1000 Ljubljana.
Iskrena hvala vsem, ki ste v težkih trenutkih sočustvovali z nami, darovali za Karitas, za cvetje in sveče ter za številne svete maše.
Zahvaljujemo se kolektivu in dijakom Gimnazije Želimlje, salezijancem za somaševanje, gospodu Marku Košniku za prijazne besede slovesa v cerkvi,
pranečaku Roku za ganljive misli ob odprtem grobu, g. Jožetu Kohku za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za brezhibno organizacijo pogreba, pevcem za zelo ubrano petje in izvajalcu našemu stricu tako ljube slovenske narodne pesmi.
Prisrčna hvala vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu počitku in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Z bolečino v srcu sporočajo žalostno vest, da jih je v 75. letu starosti zapustil dragi JANEZ PEČJAK iz Žubine 14.
Na njegovo zadnjo pot ga bodo pospremili v torek 18. februarja 2020, ob 16.00 uri na pokopališču v Velikem Gabru.
Žara dragega pokojnika bo na dan pogreba, od 9.00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Vsem sorodnikom in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustila naša draga ANA ŠENIČAR, Smolenja vas 47, Novo mesto. Od pokojnice se bomo poslovili v sredo, 19. februarja 2020, ob 16.00 uri na pokopališču v Smolenji vasi. Žara pokojne bo na dan pogreba, od 11.00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči: Vsi njeni.

Vsem sorodnikom in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 74. letu starosti zapustila naša draga ŠTEFKA PUCELJ, Krožna pot 5, Otočec. Od pokojnice se bomo poslovili v torek, 18. februarja 2020, ob 16.00 uri na pokopališču v Šentpetru. Žara pokojne bo na dan pogreba, od 10.00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči: Vsi njeni.

"Bil si skrben in vztrajen, v življenju, junaški v zadnjem trpljenju."

Ob boleči izgubi dragega očeta ALOJZA POLJANCA iz Šmihela, se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izročena sožalja, darovane sveče, svete maše in denarne prispevke. Iskrena hvala, Urški Hrovatič za poslovilne besede, gasilcem Prostovoljnega gasilskega društva Šmihel, Pogrebnima službama Oklešen in Komunala Novo mesto, izvajalcu Tišine, pevcem As za zapete žalostinke, nosilcu praporja ter pljučnemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto za skrb v pokojnikovih zadnjih dnevih življenja.
Hvala vsem, ki ste dragega očeta pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njegovi.

 

»Ta črni dan je moral priti, ta dan gorja, ta dan solza ... Bolečina da se skriti, pa tudi solze ni težko zatajiti, le drage mame nihče nam ne more več vrniti.
Tako kot reka v daljavo se zgubi, odšla si tiho, brez slovesa, za seboj pustila si spomin na naša skupna srečna leta. Le srce in duša ve, kako boli, ko več te ni ...«

V 89. letu je prenehalo biti srce naše drage mame, stare mame, prababice, tašče in botre IVANKE ZUPANČIČ rojene Tramte iz Dolenjega Gradišča.
Od naše mame smo se poslovili v soboto 1. februarja 2020, na pokopališču v Gradišču. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem iz Revoza, Društvu upokojencev Šentjernej, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani in sočustvovali z nami. Hvala za izrečena sožalja podarjene sveče ter svete maše. Hvala gospodu kaplanu za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, kot tudi govornici Meliti za besede slovesa ob odprtem grobu. Hvala vaščanom Dolenjega in Gorenjega Gradišča, družini Hočevar z Vrha pri Šentjerneju ter oddelku 308 Revoza za denarno pomoč. Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili k zadnjemu počitku in jo boste ohranili v lepem spominu.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci