OKLESEN5

Osmrtnice in zahvale

Sporočamo žalostno vest, da je v 87. letu starosti umrla MARIJA LJUDMILA - MILKA PLANTAN, rojena Rojšček iz Ljubljane, zadnja leta je živela v Trebnjem. Pogreb bo zaradi aktualnih razmer v ožjem družinskem krogu v petek, 30. oktobra 2020, ob 12.00 uri na pokopališču na Trebelnem. Vsi, ki bi se radi od naše drage mame posloviti, naprošamo, da to storite kadarkoli pozneje na njenem kraju večnega počitka. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči: Vsi njeni!

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustila naša draga MARTA ABINA, Zapuže 1, Mirna. Od pokojne se bomo poslovili v četrtek, 29. oktobra 2020, ob 16.00 uri na pokopališču Mirna. Žara pokojne, bo na dan pogreba, od 13.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: Vsi njeni.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustila naša draga ANGELA ZLATKA MEDVEŠEK, Velika Loka 61. Pogreb pokojne bo v četrtek. 29. oktobra 2020, ob 14.00 uri na pokopališču Šentlovrenc. Žara pokojne bo na dan pogreba, od 12.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: Vsi njeni.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 97. letu starosti zapustila naša draga TEREZIJA TURK, rojena BOŽIČNIK iz Malih Vodenic. Pogreb bo zaradi aktualnih razmer v ožjem družinskem krogu, v torek 27. oktobra 2020, ob 15.00 uri na pokopališču v Kostanjevici na Krki. Pokojna bo ležala na dan pogreba od 13.00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: Vsi njeni. 

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 80. letu starosti zapustila naša draga ŠTEFANIJA ROZENBERGER, rojena KLOBUČAR, Črmošnjice pri Stopičah 43. Od pokojne se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu, v sredo 28. oktobra 2020, ob 15.00 uri na pokopališču Stopiče. Žara pokojne bo na dan pogreba, od 9.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici .
Žalujoči: Vsi njeni.

"Delo, trud, trpljenje, bilo tvoje je življenje. Breme v življenju te ni zlomilo, a bolezen iz tebe vso moč je izpila. Zato za tabo ostala velika je praznina."
V 87. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, ata, dedek, tast in stric, VIKTOR ROBEK, Štravberk 4. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, sovaščanom, prijateljem, znancem za izrečene besede tolažbe in sožalja, sporočila in sožalnice, darovane sveče, svete maše ter denarne prispevke.
Zahvala gre Splošni bolnišnici Novo mesto, še posebej dr. Mariji Čeh ter enodnevnemu in hemorevmataloškemu oddelku za lajšanje bolečin. Iskrena hvala patru Marku za podeljen zakrament, domačemu župniku za organizacijo pogreba in gospodu Janezu za lepo opravljen obred. Posebna zahvala pogrebni službi Blatnik, cvetličarni Neža za dekoracijo, gospe Meliti za prebran govor slovesa, pevcem za čutno zapete pesmi in izvajalcem Tišine.
Hvala vsem, ki ste se iskreno poslovili od našega ata in ga boste ohranili v lep spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

»Skrb, delo in trpljenje tvoje je bilo življenje, bolečine in trpljenje si prestal, zdaj boš v grobu mirno spal.«
V 61. letu se je mnogo prezgodaj poslovil naš dragi VLADO AMON s Potoka pri Straži. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili del njegovega življenja in ga spoštovali, se od njega poslovili z lepo mislijo, kot tudi vsem ostalim za izrečene besede sožalja, pomoč in podporo v težkih trenutkih slovesa. Hvala konjeniškemu društvu Sv. Jurij Grčevje, Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba, g. župniku za opravljen obred ter pevcem kvarteta AS.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Ob boleči izgubi našega dragega FRANCA HROVATIČA se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, krajanom, gasilcem - predvsem PGD Stranska vas, pevcem cerkvenega pevskega zbora Stranska vas, članom sveta KS Birčna vas ter sodelavkam Krke, Pošte Slovenije in bolnišnice Novo mesto za izrečene besede tolažbe in sožalja, poslane telegrame, sporočila in sožalnice, darovane sveče, svete maše ter denarne prispevke. Zahvala bolnišnici Novo mesto še posebej osebju kirurškega šoka za požrtvovalno skrb v zadnjih tednih življenja. Iskrena hvala Patru Marku za podeljene poslednje zakramente in molitvene obiske, domačemu župniku Igorju za organizacijo ter gospodu Jesenovcu za opravljen obred. Hvala Urški Hrovatič in Darji Marjanovič za ganljive besede slovesa, vrtnariji Zupančič, pogrebni službi Komunala ter pevcem As za zapete žalostinke.
Hvala vsem, ki ste se kakorkoli poslovili od njega in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: žena Ljudmila ter sinova Boštjan in Damjan z družinama.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci