OKLESEN5

Osmrtnice in zahvale

Z žalostjo v srcu in solzami v očeh sporočamo, da nas je po hudi bolezni mnogo prezgodaj v 52. letu starosti zapustil naš ljubeči sin in dragi brat VINKI KRZNAR iz Osredka pri Šentjanžu. Od pokojnika se bomo poslovili v družinskem krogu, v nedeljo, 31. januarja 2021, ob 14.00 uri na pokopališču v Šentjanžu. Žara pokojnega bo na dan pogreba, od 11.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
Žalujoči: Vsi domači.

Vsem sorodnikom in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustil naš dragi JOŽE BRADAČ, Loška vas 2, Dolenjske Toplice. Od pokojnika se bomo poslovilo v torek, 2. februarja 2021, ob 15.00 uri na pokopališču Loška vas. Žara pokojnega bo na dan pogreba, od 11.00 ure dalje v poslovilni vežici v Dolenjskih Toplicah. Pogreb dragega pokojnika bo v ožjem družinskem krogu. Žalujoči: Vsi njegovi.

Vsem sorodnikom in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustila naša draga FRANČIŠKA REDEK, Dolenje Kamence 30, Novo mesto. Od pokojnice se bomo poslovili v torek, 26. januarja 2021, ob 15.00 uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojne bo na dan pogreba, od 10.00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogreb drage pokojnice bo v ožjem družinskem krogu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve Sv. Janeza. Žalujoči: Vsi njeni

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga mama, stara mama, prababica, tašča, sestra, teta in botra FRANČIŠKA JESIH, roj. Mrgole, iz Male Hubajnice 10 pri Studencu. Pogreb drage pokojnice bo v ožjem družinskem krogu, v nedeljo, 24. januarja 2021, ob 14.00 uri na pokopališču na Studencu. Pokojnica bo na dan pogreba, 24. januarja 2021, od 9.00 ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njeni!

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, tast, dedek in pradedek PAVEL JURGLIČ, Slakova ulica 41, Trebnje. Od pokojnika se bomo poslovili v petek, 29. januarja 2021, ob 15.20 uri na pokopališču Beli Grič. Žara pokojnega bo na dan pogreba, od 13.00 do 15.00 ure v poslovilni vežici Trebnje. Pogreb bo na pokopališču Beli Grič v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče in dedi ALOJZIJ BORŠTNAR, Prešernova ulica. 12, Trebnje. Od pokojnika se bomo poslovili v družinskem krogu, v torek, 26. januarja 2021, ob 15.00 uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojnega bo na dan pogreba, od 12.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 57. letu starosti zapustil naš dragi mož, ati, brat in bratranec SREČKO POŽES, Dolenji Podboršt pri Trebnjem 14. Od pokojnika se bomo poslovili v družinskem krogu, v petek, 29. januarja 2021, ob 15.00 uri na pokopališču Grm. Žara pokojnega bo na dan pogreba, od 12.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Vsem sorodnikom in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustil naš dragi ALOJZIJ PAVLIČ, Dolenja Stara vas 20, Šentjernej. Od pokojnika se bomo poslovili v soboto, 30. januarja 2021, ob 15.00 uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnega bo na dan pogreba, od 12.00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogreb dragega pokojnika bo v ožjem družinskem krogu.

Žalujoči: Vsi njegovi.

Vsem sorodnikom in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 69. letu starosti zapustil naš dragi IVAN KORAČIN, Dolenje Kamence 14, Novo mesto. Od pokojnika se bomo poslovili v soboto, 23. januarja 2021, ob 15.00 uri na pokopališču Dolenje Kamence. Pokojnik bo na dan pogreba, od 11.00 ure dalje ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogreb dragega pokojnika bo v ožjem družinskem krogu.

Žalujoči: Vsi njegovi.

»Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je ....«
Ob boleči izgubi naše drage mame FRANČIŠKE VIDMAR, se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, prispevke in svete maše. Hvala tudi gospodu župniku za opravljen obred, Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba, Društvu upokojencev Brusnice, patronažni sestri Andreji, zdravstveni službi, pevcem za zapete žalostinke in izvajalcu K tebi želim moj bog. Še enkrat hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi, se ji zadnjikrat poklonili in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

"Vekovečna drugih je bližina. Smrt je le združitev na večer. Zemlja skupno je pribežališče in poslednji cilj vseh nas je mir." (Mila Kačič)
V 88. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, ate, stari ate, pradedek, tast in stric FRANC JOŽEF TURK, z
Rateža 24, Brusnice, nazadnje oskrbovanec Doma starejših občanov Črnomelj.
Slovo je vedno težko, v teh časih še težje. Pogrebna slovesnost je bila v sredo, 13. januarja 2021, na pokopališču v Brusnicah. Za sočutje in pomoč se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom, Lovski družini Trdinov vrh, Društvu upokojencev Brusnice in vsem dobrim ljudem, ki ste bili z nami, z njim.
Žalujoči: žena Slavka ter otroci Darja, Robert in Betka z družinami

Ob izgubi dragega ALOJZA KUMRA iz Goriške Gore 6, zadnja leta oskrbovanca Doma Sreča v Orešju, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, Društvu upokojencev Škocjan za izrečena sožalja ter Pogrebni služba Blatnik za organizacijo pogreba.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustila naša draga, NADA OREHEK, iz Doba pri Domžalah, rojena v Prečni. Pogrebna svečanost bo v ožjem družinskem krogu, v torek, 26. januarja 2021,
ob 10.00 uri na pokopališču Prečna. Žara pokojne bo na dan pogrebne svečanosti od 9.00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: Vsi njeni.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 61. letu starosti zapustil naš dragi LOJZE PUST, Hrastje pri Mirni Peči 23. Od pokojnika se bomo poslovili v družinskem krogu, v petek, 29. januarja 2021, ob 15.00 uri na pokopališču Mirna Peč. Žara pokojnega bo na dan pogreba, od 12.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njegovi. 

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 73. letu starosti zapustila naša draga MARIJA GARBAJS, Drganja sela 26, Straža. Od pokojnice se bomo poslovili v družinskem krogu, v torek, 26. januarja 2021, ob 15.15 uri izpred poslovilne vežice v Vavta vasi, ob 15.30 uri na pokopališču Drganja sela. Žara pokojne bo na dan pogreba, od 12.00 ure naprej v poslovilni vežici Vavta vas.
Žalujoči: Vsi njeni.

Vsem sorodnikom in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 61. letu starosti zapustila naša draga JOŽICA BLAŽIČ, Ždinja vas 9b, Novo mesto. Od pokojnice se bomo poslovili v soboto, 30. januarja 2021, ob 14.00 uri na pokopališču v Ždinji vasi. Žara pokojne bo na dan pogreba, od 10.00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogreb drage pokojnice bo v ožjem družinskem krogu.
Žalujoči: Vsi njeni.

"Ti v kraje romaš nam neznane, odkoder več vrnitve ni, slovo nam bridke seka rane, solze rosijo nam oči,
oj, z Bogom, drago srce ti." (Simon Gregorčič)

Odšel je tiho, brez slovesa JANEZ MACEDONI iz Šmarjete 27. Zahvaljujemo se vsem, ki ste se mu poklonili. Hvala za izrečena in pisna sožalja, za tolažilne besede in naklonjene misli. 

Ata, počivaj v miru, kajti v naših srcih živiš.

 

V 76. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, tast in bratranec ALOJZ WEISS iz Radovlje pri Šmarjeti. Z ljubeznijo v srcu in hvaležnostjo v mislih se ga bomo spominjali. Za vedno bo ostal z nami, saj vsa njegova skrb, ljubezen in trud ostajajo za njim. Iz srca hvala vsem, ki ste čutili z nami našo žalost in bolečino, ki ste nas tolažili z besedami, dejanji ali le v mislih. Pomagali ste nam preživeti te težke dni poslavljanja in ure slovesa. Vsem in vsakemu posebej hvala.

Za vedno v srcu njegovi najdražji.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 50. letu starosti zapustil naš dragi brat in stric SILVO PUNGERŠIČ, Dule 11 pri Bučki, zadnje leto oskrbovanec doma Impoljca. Od njega se bomo v družinskem krogu poslovili v soboto, 23. januarja 2021, ob 14.00 uri na pokopališču na Bučki. Žara pokojnika bo na dan pogreba, od 11.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: Vsi njegovi!

 

Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 102. letu starosti zapustil naš dragi RUDOLF MRAZ iz Novega mesta, Klemenčičeva ulica 11. Pogrebna svečanost bo v ožjem družinskem krogu, v sredo, 27. januarja 2021, ob 14.00 uri na pokopališču v Ločni. Žara pokojnega bo na dan pogrebne svečanosti, od 10.00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, v korist Doma starejših občanov Novo mesto.

Žalujoči: Vsi njegovi.

V 80. letu starosti smo se poslovili od naše drage mame, babice, prababice, tete, tašče JOŽEFE GORENC roj. KASTELIC iz Cerovca pri Trebelnem 1. Ob boleči izgubi naše mame se vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, vaščanom, Kolektivu Prevozi Prijatelj, Ursa -Novo mesto, ZRNO Raka in pivovarna UNION zahvaljujemo za podarjeno cvetje, sveče in darovane svete maše.
Hvala Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, PGD Štatenberk in župniku za lepo opravljen obred.
Draga mama, hvala za vse trenutke, ki smo jih preživeli s teboj.
Žalujoči: Vsi njeni!

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustila naša draga mama, stara mama, prababica, tašča, sestra in teta ZOFIJA CVELBAR, roj. FERKOLJ, zadnja leta oskrbovanka DSO Krško, Ravno 21 pri Raki. Pogreb drage pokojnice bo v ožjem družinskem krogu, v sredo, 27. januarja 2021, ob 14.00 uri na pokopališču na Raki. Žara pokojnice bo na dan pogreba, od 12.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njeni!

" Srce je omagalo, dih je zastal, a na njo spomin bo večno ostal."

V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica, sestra, teta, tašča in soseda ANA NOVAK, rojena LJUBI iz Loške vasi 5a, Dolenjske Toplice.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za vsa izrečena ustna in pisna sožalja, telegrame, podarjene sveče, darovane svete maše in denarne prispevke. Iskrena hvala tudi g. župniku Dušanu Kožuhu za lepo opravljen obred, Pogrebni službi OKLEŠEN za organizacijo pogreba, pevcem skupine AS za ganljivo zapete pesmi ter prebrane besede slovesa, izvajalcu Tišine, ter osebju Splošne Bolnišnice Novo mesto. Hvala vsem, ki ste našo mamo skupaj z nami pospremili na njeni zadnji poti. Ohranili jo bomo v lepem spominu.
Draga mama, hvala za vse trenutke, ki smo jih preživeli s teboj in hvala za vse, kar si storila za nas.

Žalujoči: Vsi njeni.

Vsem sorodnikom in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga TEREZIJA RIFELJ, Cegelnica 27, Novo mesto. Od pokojnice se bomo poslovili v ponedeljek, 25. januarja 2021, ob 15.00 uri na pokopališču Ždinja vas. Žara pokojne bo na dan pogreba, od 13.00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogreb drage pokojnice bo v ožjem družinskem krogu.

Žalujoči: Vsi njeni.

Vsem sorodnikom in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustil naš dragi STANISLAV ŠENICA, Dolenje Polje 2, Straža. Od pokojnika se bomo poslovili v ponedeljek, 25. januarja 2021, ob 15.00 uri na pokopališču Soteska. Žara pokojnega bo na dan pogreba, od 10.00 ure dalje v poslovilni vežici v Dolenjskih Toplicah. Pogreb dragega pokojnika bo v ožjem družinskem krogu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Žalujoči: Vsi njegovi.

Vsem sorodnikom in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 69. letu starosti zapustil naš dragi FRANC ŠALEHAR, Vrhe 8, Novo mesto. Od pokojnika se bomo poslovili v nedeljo, 24. januarja 2021, ob 14.00 uri na pokopališču Dolž. Žara pokojnega bo na dan pogreba, od 11.00 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogreb dragega pokojnika bo v ožjem družinskem krogu.

Žalujoči: Vsi njegovi.

"Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je...."
V 84. letu nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica GABRIELA MARIJA PADOVAN.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom in prijateljem za izrečeno sožalje in podarjene sveče.
Hvala vsem, ki ste se kakorkoli poslovili od naše mame in jo boste obdržali v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njeni! 

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 91. letu starosti zapustila naša mama, babica in prababica VALERIJA DRAGAN, rojena SLADIČ, Pod Radovnico 12, Mirna. Od pokojnice se bomo poslovili v družinskem krogu, v soboto 23. januarja 2021, ob 13.00 uri na pokopališču Mirna. Žara pokojne bo na dan pogreba, od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči Vsi njeni.

»Prazen je dom in dvorišče, naše oko za manj te išče, ni več tvojega smehljaja, utihnil je tvoj glas,bolečina in samota je pri nas,zato nas pot vodi tja, kjer sredi tišine spiš,a v srcih naših ti živiš.«
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in tasta MIROSLAVA BRZINA iz Dolenjih Ponikev 47, Trebnje se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečene besede tolažbe in sožalja, podarjene sveče in svete maše. Iskrena hvala tudi župniku za opravljeni obred, pevcem družine Strmole za ganljivo zapete pesmi ob slovesu, g. Robitu Brunskuletu za organizacijo ob pogrebu in prebrane besede slovesa, nekdanjim sodelavcem Slovenske železnice Novo mesto in Ljubljana, Domu starejših občanov Trebnje, Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba ter cvetličarni Opara za cvetje. Najlepše se zahvaljujemo tudi osebju Splošne bolnišnice Novo mesto še posebej dr. Mariji Čeh za vso predanost ob poteku zdravljenja ter vsem zaposlenim v ambulanti za enodnevno bolnišnično obravnavo, travmatološkemu ter hematološkemu oddelku Kliničnega centra Ljubljana ter osebni zdravnici dr. Mariji Petek Šter. Hvala vsem tudi neimenovanim, ki ste se poslovili od našega dragega Mirota in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

»Posebni ljudje živijo v naših srcih tudi, ko več niso z nami. Spomin nas tolaži in nam daje upanje
za obstoj boljšega sveta v večnosti.«

V 77. letu starosti, smo se poslovili od naše drage mami, žene, stare mame, tašče, sestre, tete, svakinje in sosede MARIJE POVŠE, rojene TOMAŽIČ, iz Zagrada 14 pri Škocjanu. Ob boleči izgubi naše drage mame, se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, društvom, organizacijam, zahvaljujemo za besede tolažbe, izrečeno ustno in pisno sožalje, podarjene sveče, cvetje, darovane maše in denarne prispevke. Iskrena hvala Pogrebni službi Blatnik in Gasilskemu društvu Zagrad, za organizacijo in izvedbo pogreba, gospodu župniku za opravljen obred, govorniku Franciju Matkotu za ganljive besede slovesa, pevcem za zapete pesmi in izvajalcu Tišino. Posebno zahvalo namenjamo sosedi Tončki in njeni družini, ki je našo mami spremljala ves čas bolezni, ji stala ob strani, ji pomagala in bila ob njej v najtežjih trenutkih njenega življenja.
Draga mama, hvala za vse trenutke, ki smo jih preživeli s teboj.
Žalujoči: Vsi njeni.

"Zaman je bil tvoj boj, zaman vsi dnevi tvojega trpljenja, bolezen je bila močnejša od življenja."

V 93. letu starosti nas je zapustila naša dobra mama, babica, prababica, sestra, teta, tašča in dobra soseda ANA ŠVEGELJ – ROZMAN iz Knežje Lipe 4, Kočevje. Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom iz Knežje Lipe, družini Milojevič, Minki, Ivici, Društvu upokojencev Škocjan, prijateljem iz Grmovelj, gospodu župniku za lepo opravljen obred ter  Komunali Kočevje, ki so našo mamo pospremili k večnemu počitku. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste jo radi obiskovali tudi v domu. Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Žalujoči: Hvaležni otroci, vnuki in pravnuki.

 

"Kogar imaš rad nikoli na umre, le daleč, daleč je ..."

Ob izgubi našega dragega ANTONA ILAŠA iz Telč, se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, planinskim prijateljem, sodelavcem, Pogrebni službi ter znancem za izrečena in pisna sožalja ter tolažilne besede.

Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci