Osmrtnice in zahvale

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustila naša draga mama KAROLINA SLADIČ, Ševnica 15, Mirna, zadnja leta oskrbovanka doma starejših občanov Šmarjeta.
Pogreb drage pokojnice bo v četrtek, 18. januarja 2018, ob 15.00 uri na pokopališču Sveta Helena Mirna.
Žara pokojne, bo na dan pogreba, od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njeni.

 

Ati, vse do zadnjega si upal, da bolezen z voljo boš ugnal, a pošle so ti moči in zatisnil trudne si oči.

V 87. letu starosti nas je po hudi bolezni za vedno zapustil naš dragi oče, tast, stari oče, pradedek, brat, stric, svak in bratranec ALOJZ ZORAN z Orkljevca 4 pri Mirni Peči.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vaščanom Orkljevca in Velikega Kala za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke. Zahvala tudi osebni zdravnici dr. Jani Mrvar in medicinski sestri Nevenki za zdravljenje v času njegove bolezni, nefrološkemu oddelku SB Novo mesto za njihov trud v zadnjih dneh življenja in patronažni službi ZD Novo mesto za nego na domu.

Posebna zahvala ga. Lojzki Krevs za ganljive besede slovesa, pevcem, izvajalcu tišine, pogrebni službi Oklešen in g. župniku za molitve in lepo opravljen obred. Zahvaljujemo se tudi družinam Krevs in dobrim sosedom za izkazano pomoč in molitve na domu.
Hvala vsem, ki ste našega očeta imeli radi, ga spoštovali in ga v velikem številu pospremili na zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi!

 

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 75. letu starosti zapustila naša draga mama, stara mama, prababica, tašča in sestra Ana Kren rojena Simončič iz Vavte vasi 57. Pogreb drage pokojnice bo v četrtek 18. januarja 2018 ob 15.00 uri na pokopališču v Vavti vasi. Žara pokojnice bo na dan pogreba, 18. januarja 2018 od 9.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njeni!

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 82. letu starosti zapustil naš dragi LEOPOLD ŠENICA, Ob Krki 5, Straža.
Pogreb pokojnika bo v petek, 19. januarja 2018, ob 15.00 uri na pokopališču Vavta vas.
Žara pokojnega bo v petek, na dan pogreba, od 10.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Žalujoči: Vsi njegovi.

»Tiho si živela, tiho si se poslovila od nas.«
Ob boleči izgubi naše drage mame EDICO POVŠE se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem sosedom, njenim bivšim sodelavkam in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala gospodu župniku za poslovilne besede, pevcem Ton akord za zapete pesmi, pogrebni službi Komunala Novo mesto za organizacijo pogreba, Mojci za napisane in Igorju za prebrane besede slovesa.
Hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi.
Žalujoči: Vsi njeni.

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, brata, strica, dedka in pradedka Marolt Germana, se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, Društvu invalidov, Rdečemu križu in upokojencem Komunale Trebnje za izrečeno sožalje, tolažilne besede, darovano cvetje in sveče.
Iskrena hvala pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže, za vso organizacijo pogreba, gospodu župniku za opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, Franciju Bartolju za ganljive besede izpred poslovilne vežice, gasilcem za sprevod z zvoki sirene, govorcu Petru Kurentu in Tonetu Goletu za izrečene besede na pokopališču ter Janiju Anderliču izvajalcu Tišine.
Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: Vsi njegovi.

»Nekdo nas spremlja, ko zora zarana naznani nov dan.
Nekdo, ki ga ni, pa vendar v naših srcih zavedno živi.«

Ob boleči izgubi drage žene, mame in babice ANTONIJE MAJCEN se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izročena sožalja, tolažilne besede, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Iskrena hvala Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za vso organizacijo pogreba, pevcem za ganljivo zapete žalostinke, govornici Mileni za ganljive besede slovesa, ter vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.
Vsem še enkrat iskrena hvala!
Žalujoči: Vsi njeni.

Vse do zadnjega si upal,
da bolezen s trdno voljo boš ugnal,
a pošle so ti moči in zatisnil si trudne oči.
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedija in dobrega prijatelja,
JOŽETA ŽAGARJA iz Grmovelj pri Škocjanu
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, za izrečeno sožalje, sveče in cvetje , svete maše ter darovanje v dober namen.
Posebna zahvala gasilskemu društvu Grmovlje, gospodu župniku za opravljen obred, pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba in vsem,
ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot.
Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njegovi.

»Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a nate spomin bo večno ostal.«
Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, sestre, tete in tašče Amalije Breznik, s Potoka 9, Straža, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala tudi sodelavcem Arrive in Splošne bolnišnice Novo mesto. Iskrena hvala Domu starejših občanov Novo mesto za skrb in nego, pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za vso organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, gospodu župniku za lepo opravljen obred ter vsem, ki ste našo Amalijo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.
Vsem še enkrat, iskrena hvala.
Žalujoči: Vsi njeni

Prodaj in kupi