Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, tašče, sestre in sosede JOŽEFE JAKŠE iz Hrastja 4 pri Šentjerneju, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, svete maše ter vso pomoč.
Iskrena hvala pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, g. kaplanu za lepo opravljen obred in pevcem za zapete žalostinke.
Posebej se zahvaljujemo gospodu župniku za obiske na domu, patronažni sestri Karmen, doktorici Mirjani Ninkov za pomoč v času mamine bolezni ter osebju gasto in NBO oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto.
Hvala vsem, ki ste našo drago mamo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi