V 87. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica, tašča, sestra in teta EMA VIDMAR iz Češnjevka pri Trebnjem.
Iskreno se zahvaljujemo gospodu župniku za lepo mašno slovesnost in molitve, pevcem za molitve in lepo petje, govornicama za ganljive besede slovesa, pogrebni službi Komunala Trebnje za lepo pripravljeno slovo ter cvetličarki za aranžmaje in dekoracije. Prav tako se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, sodelavcem, znancem in prijateljem za izrečena sožalja, darovane svete maše ter sveče in denarne prispevke.
Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu in molitvi.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci