»Ni te več ne na vrtu, ne v hiši, nič več glas se tvoj ne sliši, če lučko na grobu upihnil bo vihar, v naših srcih je ne bo nikdar.«

V četrtek, 14. junija 2018, smo se na pokopališču v Dolenji Straži poslovili od našega dragega moža, očeta, starega ata, brata in soseda ANTONA DERGANCA iz Podgore 27 pri Straži.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Posebno se zahvaljujemo osebju Splošne bolnišnice Novo mesto, reševalni službi Zdravstvenega doma Novo mesto, patronažni sestri Vlasti, negovalkam na domu iz Doma starejših občanov Novo mesto, dr. Francu Kokalju, sodelavcem Dolenjskih Lekarn Novo mesto in vleke vlakov Slovenskih železnic, župniku Jožetu Mrvarju za lepo opravljen obred, govornici Viki za ganljive besede slovesa, pevcem As za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine ter pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za lepo organizacijo pogreba.
Še enkrat, iskrena hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste našega ata Toneta imeli radi, spoštovali, ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti ter ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi