Arhiv

Filter 

 • Zahvala ob slovesu IVANA HANZA GOMIZLJA

  V 67. letu starosti nas je zapustil sin in brat IVAN HANZ GOMIZELJ.Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Posebna zahvala Pihalnemu orkestru Občine Šentjernej in Janezu Selaku za besede slovesa.Njegovi žalujoči. ...
 • Zapustil nas je ANTON DULAR

  Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 69. letu starosti zapustil naš dragi ANTON DULAR, Vavta vas 7, Straža.Pogreb dragega pokojnika bo v petek, 12. oktobra 2018, ob 16.00 uri na pokopališču v Vavti vasi.Žara pokojnega b...
 • Zapustil nas je RAJMOND KOVAČIČ

  Sporočamo žalostno vest, da nas je v 72. letu starosti zapustil naš dragi RAJMOND KOVAČIČ, Velike Dole 1, Veliki Gaber.Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek, 11. oktobra 2018, izpred domače hiše ob 14.30 uri, na pokopališču v Velikem G...
 • Zapustila nas je SLAVKA ŠPENDAL

  Sporočamo žalostno vest, da nas je v 82. letu starosti zapustila SLAVKA ŠPENDAL, Loke 1, Straža.Pogreb drage pokojnice bo v soboto, 13. oktobra 2018, ob 12.30 uri na pokopališču v Zalogu.Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10.00 ure napre...
 • Zapustil nas je MIHAEL GORŠE

  Sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, brat, svak in stric MIHAEL GORŠE, Kočevske Poljane 2 pri Dolenjskih Toplicah.Pogreb pokojnika bo v sredo, 10. oktobra 2018, ob 14.00 uri ...
 • Zapustil nas je STANKO ŠPEC

  V globoki žalosti sporočamo vest, da nas je v 69. letu starosti za vedno zapustil naš dragi STANKO ŠPEC iz Dvora 58. Od njega se bomo poslovili v sredo, 10. oktobra 2018 ob 15.30 uri, na pokopališču Dvor pri Žužemberku. Žara pokojnega b...
 • Zapustil nas je FRANČIŠEK KOSTREVC

  Sporočamo žalostno vest, da nas je v 91 letu starosti zapustil FRANČIŠEK KOSTREVC, Ratež 31, Brusnice.Pogreb pokojnika bo v sredo, 10. oktobra 2018, ob 16.00 uri na pokopališču Brusnice.Žara pokojnega bo v torek, 9. oktobra 2018, od 16.0...
 • Zapustila nas je AGATA VESEL

  Sporočamo žalostno vest, da nas je v 79. letu starosti zapustila naša draga AGATA VESEL, Ljuben 76 pri Uršnih selih.Pogreb pokojnice bo v sredo, 10. oktobra 2018, ob 16.00 uri na pokopališču Uršna sela.Žara pokojne, bo na dan pogreba, od...
 • Zahvala ob slovesu JULKE HROVAT

  »Bremena usode te niso zlomila, a bolezen iz tebe vso moč je izpila.«Ob boleči izgubi naše drage JULKE HROVAT iz Straže pri Novem mestu se iz srca zahvaljujemo vse sorodnikom, prijateljem, dobrim sosedom in znancem za izrečene in pisne be...
 • Zapustil nas je IVAN BRUDAR

  Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi IVAN BRUDAR, Vinja vas 21, Novo mesto.Pogreb pokojnika bo v četrtek, 11. oktobra 2018, ob 16.00 uri na pokopališču Podgrad.Žara pokojnega bo v četrtek, na dan pogr...
 • Zapustila nas je LJUBICA ŽNIDARŠIČ

  Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 70. letu starosti zapustila naša draga Ljubica Žnidaršič, roj. ĐENADIĆ iz Novega mesta, ŠEGOVA ULICA 18. Pogrebna svečanost bo v četrtek, 11. oktobra 2018, ob 15.00 uri na pokopa...
 • Zapustila nas je ANGELA PAVLIN

  Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga mama, stara mama, prababica in tašča ANGELA PAVLIN, iz Bele Cerkve - Gradenje 6, zadnja leta oskrbovanka Doma starejših občanov Šmarjeta. Pogreb drage pokojnice ...
 • Zahvala ob slovesu DRAGICE AVSENIK

  »Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je....«Ob boleči izgubi naše drage mame, DRAGICE AVSENIK iz Drganjih sel, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečene besed...
 • Zapustil nas je ALEKSANDER ANDOLŠEK

  V globoki žalosti sporočamo vest, da nas je v 59. letu starosti za vedno zapustil naš dragi ALEKSANDER ANDOLŠEK, po domače KOŠARJEV SANDI, iz Trnja 2 pri Veliki Loki. Od njega se bomo poslovili v soboto, 6. oktobra 2018, ob 16.00 uri, na p...
 • Zahvala ob slovesu JOŽETA LENČIČA

  Ob izgubi moža, očeta, brata in strica JOŽETA LENČIČA, Prvomajska cesta 8, Šentjernej, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja ter podarjene sveče, svete maše in denarno pomoč.Poseb...
 • Zapustila nas je JOŽEFA KOSTREVC

  Sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustila naša draga JOŽEFA KOSTREVC, Breška vas 5, Šentjernej.Pogreb drage pokojnice bo v soboto, 6. oktobra 2018 ob 15.00 uri na pokopališču v Gradišču.Pokojna bo v petek, 5. okt...
 • Zapustila nas je JULIJANA HROVAT

  Sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustila naša draga JULIJANA HROVAT, Ob Krki 10, Straža.Pogreb drage pokojnice bo v soboto, 6. oktobra 2018 ob 14.00 uri na pokopališču v Vavti vasi.Pokojna bo na dan pogreba od 11.00...
 • Zahvala ob slovesu AMALIJE TURK

  V 84. letu starosti nas je zapustila naša mama, stara mama in prababica, AMALIJA TURK,iz Podhoste 25, Dol. Toplice.Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vse izrečena sožalja. Zahvala našim sodelavcem, ki ste iz...
 • Zapustil nas je LEOPOLD BRODNIK

  Sporočamo žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustil naš dragi LEOPOLD BRODNIK iz Straže pri Raki 1. Pogreb dragega pokojnika bo v soboto, 6. oktobra 2018, ob 15.00 uri na pokopališču v Leskovcu pri Krškem. Žara pokojnika bo n...
 • Zapustil nas je ALOJZIJ ŠPEC

  V žalosti sporočamo vest, da nas je v 83.letu starostiza vedno zapustil naš dragi ALOJZIJ ŠPEC starejši,po domače GODNJAVČEV ATA, iz Gorenjega Kamenja 4.Od njega se bomo poslovili v petek, 5.oktobra 2018, ob 16.00 urina pokopališču Dobr...

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi