Arhiv

Filter 

 • Zapustil nas je STANKO ŠPEC

  V globoki žalosti sporočamo vest, da nas je v 69. letu starosti za vedno zapustil naš dragi STANKO ŠPEC iz Dvora 58. Od njega se bomo poslovili v sredo, 10. oktobra 2018 ob 15.30 uri, na pokopališču Dvor pri Žužemberku. Žara pokojnega b...
 • Zapustil nas je FRANČIŠEK KOSTREVC

  Sporočamo žalostno vest, da nas je v 91 letu starosti zapustil FRANČIŠEK KOSTREVC, Ratež 31, Brusnice.Pogreb pokojnika bo v sredo, 10. oktobra 2018, ob 16.00 uri na pokopališču Brusnice.Žara pokojnega bo v torek, 9. oktobra 2018, od 16.0...
 • Zapustila nas je AGATA VESEL

  Sporočamo žalostno vest, da nas je v 79. letu starosti zapustila naša draga AGATA VESEL, Ljuben 76 pri Uršnih selih.Pogreb pokojnice bo v sredo, 10. oktobra 2018, ob 16.00 uri na pokopališču Uršna sela.Žara pokojne, bo na dan pogreba, od...
 • Zahvala ob slovesu JULKE HROVAT

  »Bremena usode te niso zlomila, a bolezen iz tebe vso moč je izpila.«Ob boleči izgubi naše drage JULKE HROVAT iz Straže pri Novem mestu se iz srca zahvaljujemo vse sorodnikom, prijateljem, dobrim sosedom in znancem za izrečene in pisne be...
 • Zapustil nas je IVAN BRUDAR

  Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi IVAN BRUDAR, Vinja vas 21, Novo mesto.Pogreb pokojnika bo v četrtek, 11. oktobra 2018, ob 16.00 uri na pokopališču Podgrad.Žara pokojnega bo v četrtek, na dan pogr...
 • Zapustila nas je LJUBICA ŽNIDARŠIČ

  Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 70. letu starosti zapustila naša draga Ljubica Žnidaršič, roj. ĐENADIĆ iz Novega mesta, ŠEGOVA ULICA 18. Pogrebna svečanost bo v četrtek, 11. oktobra 2018, ob 15.00 uri na pokopa...
 • Zapustila nas je ANGELA PAVLIN

  Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga mama, stara mama, prababica in tašča ANGELA PAVLIN, iz Bele Cerkve - Gradenje 6, zadnja leta oskrbovanka Doma starejših občanov Šmarjeta. Pogreb drage pokojnice ...
 • Zahvala ob slovesu DRAGICE AVSENIK

  »Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je....«Ob boleči izgubi naše drage mame, DRAGICE AVSENIK iz Drganjih sel, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečene besed...
 • Zapustil nas je ALEKSANDER ANDOLŠEK

  V globoki žalosti sporočamo vest, da nas je v 59. letu starosti za vedno zapustil naš dragi ALEKSANDER ANDOLŠEK, po domače KOŠARJEV SANDI, iz Trnja 2 pri Veliki Loki. Od njega se bomo poslovili v soboto, 6. oktobra 2018, ob 16.00 uri, na p...
 • Zahvala ob slovesu JOŽETA LENČIČA

  Ob izgubi moža, očeta, brata in strica JOŽETA LENČIČA, Prvomajska cesta 8, Šentjernej, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja ter podarjene sveče, svete maše in denarno pomoč.Poseb...
 • Zapustila nas je JOŽEFA KOSTREVC

  Sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustila naša draga JOŽEFA KOSTREVC, Breška vas 5, Šentjernej.Pogreb drage pokojnice bo v soboto, 6. oktobra 2018 ob 15.00 uri na pokopališču v Gradišču.Pokojna bo v petek, 5. okt...
 • Zapustila nas je JULIJANA HROVAT

  Sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustila naša draga JULIJANA HROVAT, Ob Krki 10, Straža.Pogreb drage pokojnice bo v soboto, 6. oktobra 2018 ob 14.00 uri na pokopališču v Vavti vasi.Pokojna bo na dan pogreba od 11.00...
 • Zahvala ob slovesu AMALIJE TURK

  V 84. letu starosti nas je zapustila naša mama, stara mama in prababica, AMALIJA TURK,iz Podhoste 25, Dol. Toplice.Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vse izrečena sožalja. Zahvala našim sodelavcem, ki ste iz...
 • Zapustil nas je LEOPOLD BRODNIK

  Sporočamo žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustil naš dragi LEOPOLD BRODNIK iz Straže pri Raki 1. Pogreb dragega pokojnika bo v soboto, 6. oktobra 2018, ob 15.00 uri na pokopališču v Leskovcu pri Krškem. Žara pokojnika bo n...
 • Zapustil nas je ALOJZIJ ŠPEC

  V žalosti sporočamo vest, da nas je v 83.letu starostiza vedno zapustil naš dragi ALOJZIJ ŠPEC starejši,po domače GODNJAVČEV ATA, iz Gorenjega Kamenja 4.Od njega se bomo poslovili v petek, 5.oktobra 2018, ob 16.00 urina pokopališču Dobr...
 • Zapustil nas je MARTIN BEC

  Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustil MARTIN BEC, Kamenica 13, Krmelj.Pogreb dragega pokojnika bo v petek, 5. oktobra 2018, ob 16.00 uri na pokopališču v Šentjanžu.Žara pokojnega bo na dan pogreba od 9.00 ure nap...
 • Zapustila nas je ROZALIJA BLATNIK

  V žalosti sporočamo vest, da nas je v 81.letu starosti za vednozapustila naša draga ROZALIJA BLATNIK, po domačePODLIŠČKOVA ZALI, iz Šahovca 7 pri Dobrniču.Od nje se bomo poslovili v četrtek, 04.oktobra 2018, ob 16.00 uri,na pokopališč...
 • Zahvala ob slovesu MILENE BREGAR, rojene KIC

  Ob boleči izgubi naše drage žene, mami, tašče, sestre, tete in sestrične MILENE BREGAR, rojene KIC iz Zloganja 31 pri Škocjanu, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in sodelavcem za izrečena sožalja,...
 • Zapustil nas je FRANC BOJANC

  Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 58. letu starosti zapustil naš dragi FRANC BOJANC iz Novega mesta, Kočevarjeva ulica 25. Pogrebna svečanost bo v četrtek, 4. oktobra 2018, ob 16.00 uri na pokopališču v Prečni. Žara bo na dan po...
 • Zahvala ob slovesu MARTINA BUČARJA

  "Spomin ...Edini, ki ostane močan nad vsem, edini cvet, ki ne ovene, edini val, ki se ne razbije, edina luč, ki ne ugasne."Ob boleči izgubi moža, očeta, dedka, pradedka, tasta in strica MARTINA BUČARJA Iz Herinje vasi 1 pri Otočcu, se isk...

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi